THIENTAMISM

  KHAI ĐẠO THIÊN TÂM

  Đạo Thiên Tâm đã được khai mở bởi Thái Tử Thiên Hoàng, con của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế từ nhiều ngàn năm trên cung Trời Đâu Suất Đà Thiên, tầng Trời thứ tư nơi đức Phật Di Lạc đang ngự. 

  Ngày nay Thiên Tử đã tái sanh xuống nhân gian khai đạo lần thứ II. Đức Đại Thánh Mẫu (Phật Diêu Trì Địa Mẫu) đã ban chiếu xuống trần bài Kính Thiên thứ hai cho Thái Tử Thiên Hoàng – Ngô Tuấn Kiệt, mở ra chánh đạo Thiên Tâm cứu thế gian vào ngày 04 tháng 02 năm 2017, tại Thiên Long Sơn, Milpitas, California.

  Thể theo thiên ý của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Đại Thánh Mẫu, vào ngày 19 tháng 02 năm Đinh Dậu, nhằm 11:00 giờ sáng ngày 16 tháng 03 năm 2017, Thái Tử Thiên Hoàng – Ngô Tuấn Kiệt đã chính thức khai đạo Thiên Tâm tại núi Thiên Long Sơn, thành phố Milpitas, bang California, Hoa Kỳ.

  Đạo Thiên Tâm đã được các chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tiên, chư Thiên, chư vị Thánh Thần, Đức Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria, sáu Thánh Mẫu của Lục Châu, Thánh Mẫu của các quốc gia, Thánh Mẫu Liễu Hạnh của Việt nam, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Đức Huỳnh Phú Sổ, Đức Trạng Trình, Cao Đài Tiên Ông, các ông Vua bà Chúa các Quốc gia cõi vô hình, nhất là vua của nước Việt Nam – Đức Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Thái Học, Trần Quang Khải,… trực tiếp nhận lệnh thi hành của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu, Đức Phật Di Lặc, Hòa Thượng Tế Công. Các chư Vị đã và đang dìu dắt Thiên Tử và nhân loại qua từng giai đoạn bước vào thời kỳ hoàng kim khi chỉ còn duy nhất một đạo, là đạo Thiên Tâm. 

  22222
  Thiên: Trời, Tâm: Phật      Đạo Thiên Tâm là Đạo Trời Pháp Phật của thiên niên kỷ mới, hợp với lòng người, hợp với sơn hà đại địa, và hợp với Trời. Đạo Thiên Tâm ban trải tình yêu thương và tâm từ bi đến khắp tất cả hữu tình chúng sinh, giúp đỡ và độ thoát muôn loài. Tất cả các sự vật hiện tượng đều liên tục biến…(Xem Thêm) 
  Đạo Thiên Tâm thờ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Đại Thánh Mẫu, Cha và Mẹ của vũ trụ và nhân loại. Cách thức thờ cúng đơn giản, không hình thức hay nghi lễ nhưng trang nghiêm và thành kính. Thờ cúng tùy theo khả năng và hoàn cảnh gia đình, nên thờ nơi thanh tịnh và trang nghiêm. Chủ trương…(Xem Thêm)
  Nên hết lòng khấn nguyện và phát tâm vào đạo. Thành tâm quay về hướng Đông Bắc cổng Thiên Đình khấn lạy 12 lạy xin nguyện thề. Bàn thờ (nhỏ hay lớn tùy ý), cùng 12 đèn cầy, 12 ly bông, 12 ly nước, ngũ quả trái cây. Sau đó, đặt tên cho mình lấy tên “Thiên” làm đầu. Người gia nhập đạo có thể tu tại gia, giống như tu…(Xem Thêm)
   

  Theo vũ trụ quan khi còn trong thời kỳ Hỗn Mang chưa có Trời Đất, vũ trụ chỉ có một chất khí hỗn độn mờ mịt, lặng lẽ vô vị, thanh trược hỗn hợp nhưng vô cùng huyền diệu, gọi là khí Hư Vô.

  Khí Hư Vô ấy lần lần ngưng kết rồi nổ ra một tiếng lớn, sanh ra một khối Đại Linh Quang, cũng gọi là Thái Cực, toàn trí toàn năng, thiên biến vạn hoá vô cùng tận.

  Vũ trụ từ đây bắt đầu có một ngôi Thái Cực duy nhất, là Đại Hồn của một Đấng duy nhất được gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế mà chúng ta gọi là Đức Chí Tôn.

  Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi: Dương Quang và Âm Quang. Đức Ngọc Hoàng chưởng quản khí Dương Quang

  Toàn cõi chúng sanh trong trụ đều là con của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Đại Thánh Mẫu…

   NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ – ĐẠI THÁNH MẪU
  cha 3
  Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế – Cha là Đấng tối cao Pháp Thượng đã lập ra vũ trụ một cách hoàn hảo nhất. Trong nhân gian người ta thường gọi Cha là ông Trời, Thượng Đế, Chúa Trời, Allah, Brahman…Hầu hết trong các đạo giáo lớn trên thế giới đều công nhận và thờ phụng Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế…(Xem Thêm) 
  me 2
  Đạo Đức Đại Thánh Mẫu là Mẹ của vũ trụ càn khôn. Khi vũ trụ đã có hai Đấng đầu tiên cầm quyền càn khôn là Đức Ngọc Hoàng và Đức Đại Thánh Mẫu thì Đức Đại Thánh Mẫu đã phối hợp Âm Quang và Dương Quang để tạo hoá ra các tầng Trời, các Tinh Cầu, Địa Cầu, tạo thành vũ trụ. Sau đó Đức Phật Mẫu…(Xem thêm)
  ME-3
  Đức Đại Thánh Mẫu được nhân loại tôn sưng bằng nhiều danh hiệu khác nhau, tuỳ theo tính ngưỡng tôn giáo, dân tộc và địa phương. Đời Vua Hiên Viên Hoàng Đế giáng trần phổ độ con người Trung Hoa, truyền sách lục nhâm độn giáp. Đức Mẹ ISIS ở đền Memphis nước Ai Cập, tay cầm Thiên thơ …(Xem thêm

  THIÊN TUẤN KIỆT

  1. Đầu xuân Đinh Dậu (2017) mở đàng
  2. Giáng Cơ Mở Đạo Thiên Tâm cứu đời
  3. Đường Cơ Long Hổ – Cơ Trời
  4. Từ năm bẩy tám (1978) đến giờ lộ ra
  5. Tám trăm năm (800 năm) mới một kỳ
  6. Đại hội chư Thánh tại đồi Long Sơn
  7. Kính Thiên, Mẹ chiếu cho con
  8. Khi con còn tuổi mười lăm (15) cơ hàn
  9. Bây giờ con đã năm tròn (50)
  10. Kính Thiên, Mẹ chiếu dẫn đường con đi
  11. Một đời gian khổ mong gì
  12. Con nào có biết con là con Thiên!
  13. Đầu tiên vừa mới ra đời
  14. Mảnh vải không có, mái nhà cũng không
  15. Kinh làng Thứ Bảy, U Minh
  16. Mang con chín tháng ruộng nương ngoài đồng
  17. Mẹ trần mang bụng tháng gần
  18. Xóm làng năm đó bom trời đạn rơi
  19. Tay bồng, tay nách đùm đề
  20. Mười ngày là trẻ ra đời không nơi
  21. Trên đường chạy giặc hướng thành
  22. Từ quê ra chợ, tạm nơi mái trường
  23. An Hòa, Kinh Cục, Đầu Voi
  24. Sanh ra nơi đó giữa trời mái hiên
  25. Sáu lăm (1965), tiếng khóc đầu tiên
  26. Không tiền, không thuốc với bà mụ quê
  27. Bột mì, bột bích chi nâu
  28. Làm gì có sữa để cho đói lòng
  29. Một tuần mẹ phải gánh gồng
  30. Để mà kiếm bạc 5 con dại khờ
  31. Trời sanh cây cỏ, sanh voi
  32. Vậy mà cũng lớn như trâu ngoài đồng
  33. Thoáng qua mười tuổi hồng trần
  34. Bảy lăm (1975) giải phóng, nắng mưa ngoài đồng
  35. Mỹ Lâm đất mới nương trồng
  36. Sớm chiều cày cấy, lưng còng, tay chai
  37. Sớm chiều cày cấy, lưng còng, tay chai
  38. Một mình đồng vắng, chòi tranh, gió gào
  39. Ngày ngày câu cá bờ ao
  40. Đem về cho mẹ bữa cơm đậm đà
  41. Chị em thì có mười hai (12)
  42. Ai ai cũng được mẹ cha cưng chiều
  43. Riêng mình bữa đói, cơm thừa…
  44. Ngủ hiên, ngủ sạp, ngủ mưa, ngủ trời
  45. Đến năm bảy chín (1979) rời nhà
  46. Lên thuyền vượt biển mãi xa quê nghèo.
  47. Hai đêm sóng bão, ghe treo
  48. Mọi người khóc thảm, không mong sống còn
  49. Thuyền đông, bão lớn, ghe con
  50. Trăm phần chết chắc, tiếng kêu thảm sầu
  51. Cha con, chồng vợ, khóc nhầu
  52. Người thì niệm Phật, kẻ thì A-men
  53. Nhìn lên trời tối đen sầm
  54. Hai tay khấn lạy Quan Âm cứu nàn
  55. Ban đêm trời tối mơ màng
  56. Thấy Mẹ hiện xuống, sóng tan sáng ngời
  57. Ngày sau máy nổ, tạnh trời
  58. Thái Lan trực chỉ, ai mà ngờ đâu!
  59. Cướp biển hiếp, giết, vàng thâu
  60. Bảy lần bị hại, ghe thì lênh đênh
  61. Xong thì chúng đụng cho chìm
  62. Mỗi lần thì sóng dâng lên trượt bè
  63. Hụt rồi chúng lại quay ghe
  64. Một lòng muốn giết bốn mươi sáu (46) người
  65. Mạng người thua hẳn con ruồi
  66. Mấy thằng hải tặc xâm đầu tới chân
  67. Hình Phật trước ngực, sau lưng
  68. Tâm kia là quỷ làm điều vô nhân
  69. Nực cười cho lũ ác thần
  70. Làm điều tội lỗi lại rồi thắp nhang
  71. Giấy nào tả hết cảnh nàn
  72. Muôn trùng nạn khổ, khổ nào khổ hơn!
  73. Bảy ngày thì thấy rạng mờ
  74. Đặt chân xuống đất mới hay mình còn
  75. Đói lòng, cháo lỏng nồi con
  76. Bụng ai cũng đói không còn ý chi
  77. Sắp hàng xin cháo mỗi khi
  78. Người ta dành đổ phỏng bàn tay thon
  79. Phồng tay lở loét dòi con
  80. Nhiều ngày đau nhức, giấc nào được an
  81. Làm gì mà có thuốc thang
  82. Hạt đường chẳng có mà mang bệnh nàn
  83. Tuổi thơ, tuổi dại, tuổi mơ màng
  84. Rong chơi đùa giỡn ăn hàng vui ca
  85. Thương em rồi lại thương ta
  86. Cứu mang đùm bọc thằng em dại khờ
  87. Nghi Xuân, Tấn Lực không bờ
  88. Thân như bèo bọt, khổ trong, đau ngoài
  89. Lên bờ chẳng có đồ thay
  90. Tắm xong đi nắng, đi hoài chờ khô
  91. Một bộ mấy tháng mặc hoài
  92. Không tiền tiếp tế, không người nào lo
  93. Tám tháng ở trại Sông La (Songkla)
  94. Nam Dương tạm trú Ga Lăng (Galang) đảo người
  95. Bạn cùng khỉ, sóc, heo sừng
  96. Nhiều lần đi lạc lang thang giữa rừng
  97. Khỉ đàn hàng vạn vây quanh
  98. Kêu thôi treo tréo âm thanh rợn người
  99. Năm (5) tháng rời khỏi Nam Dương
  100. Tám một (1981) được hưởng Thiên Đàng là đây
  101. Lúc còn ở trại mong ngày
  102. Đi đâu cũng được, miễn là định cư
  103. Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Ăng-Lê (Anh)
  104. Làm gì mà hiểu Ca-li đất vàng
  105. Nơi này dụng võ người tài
  106. Định cư sang Mỹ ước mong vào trường
  107. Hô-sê (San Jose) quê mới, quê nhờ
  108. Tiếng Mỹ ra dấu, nương nhờ eo-phe (welfare)
  109. Se (share) phòng nhà nọ nhà kia
  110. Bỏ báo tự lập, tự mình vươn lên
  111. Lớp tám, tuổi thụt lùi hai
  112. Hồn nhiên tuổi nhỏ là ngay lúc này
  113. Năm giờ (5:00) dậy sớm hằng ngày
  114. Cổ chồng bao báo, nặng ghì đạp xe
  115. Đạp quanh khu xóm nhà nhà
  116. Xong rồi đạp thẳng tới trường học luôn
  117. “Keng” trường, tan lớp, đá banh
  118. Đá xong thì thả tà tà, tán nai
  119. Bây giờ mới thấy tương lai
  120. Tuy không cha mẹ, anh, em, cô, dì
  121. Có tiền, có bạn, có thầy
  122. Mở ra đội bóng tên là Việt Nam
  123. Đội này hành hiệp trị an
  124. Bảy lăm (1975) kỳ thị Mễ đen một đàn
  125. Chúng nó hay hiếp làm càn
  126. Ỷ mình qua trước, ghét người eo-phe (welfare)
  127. Con nghèo ai mướn thì kêu
  128. Dọn nhà, đổ rác, phụ người ra xe
  129. Cây xăng hái trái làm thuê
  130. Đủ nghề, đủ loại, không chê thứ gì
  131. Nuôi em rồi phải gửi về
  132. Lo cho cha, mẹ, chị, em hơn mười
  133. Lo hoài mà mãi hụt hoài
  134. Khi đi đại học, không tiền, ngủ xe
  135. L.A chốn lạ bon chen
  136. Không nơi chỗ ở, không người thân quen
  137. Không tiền, không job, không bạn bè
  138. Ngàn sao khách sạn 1 Mile vuông đều
  139. Làm gì mà có nước sen
  140. Mỗi lần đi tắm chỉ đầu ướt thôi
  141. Thân mình khăn ướt lau đều
  142. Vậy mà hạnh phúc không lo mất gì
  143. Phần ăn một buổi ba đồng ($3)
  144. Cô ơi, cháu khỏe! Xin cơm trắng nhiều…
  145. Thế thì một buổi thành hai
  146. Giành tiền cho đám em khờ Việt Nam
  147. Mẹ cha căn bệnh khổ nàn
  148. Lo chùa, lo chúng, Tầng, Ni, mọi người
  149. Đến năm một chín chín mươi (1990)
  150. Ra trường về lại Hô-sê (San Jose) quê nhà
  151. Xe cùi, cà rụt, cà tèn
  152. Ba trăm ($300) mà chạy hơn vài ngàn Mile
  153. Nửa đường nó lại hư hoài
  154. Vậy mà cũng sống không phiền một ai
  155. Anh thì thất bại, mất tài
  156. Không tiền mua sữa, không nhà, không nơi
  157. Đi làm ba jobs đủ nghề
  158. Việt Nam rồi Mỹ, tội cho xác phàm
  159. Đến năm một chín chín hai (1992)
  160. Cưới vợ lần đầu, bể khổ trần ai
  161. Không tiền mà đãi nhà hàng
  162. Bao thư, quà cáp… xé ngay tại bàn
  163. Chín tháng bé gái khinh ngoan
  164. Ai đâu nỡ ẵm con đi theo chàng!
  165. Đau như khúc ruột chặt ngàn
  166. Chán đời đi mở KNT bớt sầu
  167. Lần đầu vốn liếng thẻ cà (credit card)
  168. Mười ngàn ($10,000) lập nghiệp đến ngày hôm nay
  169. Đời trai không cậy nương ai
  170. Ngày đêm mài miệt, ngủ thời hai canh
  171. Riết rồi lại cũng thành quen
  172. Thương trường sóng gió, nhiều phen dập dìu
  173. Diều rơi, chờ gió lại thả diều
  174. Diều bay, lại rớt, cứ liều mà đi
  175. Chí thành đắc được lòng trì
  176. Cơ xưởng tự chủ, không làm công ai
  177. Tình duyên nhiều quá truân chuyên
  178. Ba lần lui tới, ba con lần đầu
  179. Hai không lẻ chín (2009) não sầu
  180. Đọc thư ly biệt, máu đầu nghẽn thông
  181. Cũng vì khác đạo lòng tin
  182. Bên tin Nhân Quả, bên thì Chúa tha
  183. Nghiệp trần cùng lúc đổ ra
  184. Thân mang bệnh nặng, xưởng thua lỗ tiền
  185. Vợ cùng thằng Mễ dành quyền
  186. Mang về cua đực xé tan xác chồng
  187. Tai biến chín chết, một còn
  188. Ba con mất tích, tìm hoài không ra
  189. Cái nhà nay thể nhà ma
  190. Nhền nhện giăng đặc, tiếng đàn lạnh tanh
  191. Cơm chiều nước mắt chan canh
  192. Chay trường, rau cháo, nước tương hằng ngày
  193. Làm công mà lại phản thầy
  194. Đoạt vợ của thầy, rồi lại trèo cao
  195. Muốn tiền tôi đã đưa tiền
  196. Muốn ngừng ở đó, lại còn sát tôi!
  197. Hại tôi muôn kiểu chẳng thôi
  198. Vợ thì nó lấy, tiền tôi nó xài…
  199. Lại rồi mở hãng tranh tài
  200. Tám bề thọ địch, cõng con trên mình
  201. Đứa lớn mười bảy (17) dậy thì
  202. Đứa giữa mười bốn (14), đứa thì mười ba (13
  203. Tuổi này là tuổi vỗ về
  204. Như trứng gà ấp sắp thì nở ra
  205. Vậy mà bão tố phong ba
  206. Nỡ ôm ba trẻ nhảy đùng xuống sông
  207. Mạnh ai biết lội thì mong
  208. Cầu trên gia hộ chứng con lòng thành
  209. Nghiệp trần cùng xả một lần
  210. Giờ đây mới biết chúng là Yêu tinh
  211. Rết bò, đội lốt hình người
  212. Xích Long cho biết, tôi thời hỡi ôi!
  213. Ngày ngày niệm Phật, khẩn Trời
  214. Khi tôi thành Phật, đầu tiên độ bà
  215. Xuống trần học nếm mùi trần
  216. Muôn trùng vạn khổ, đắng, cay, ngọt, bùi
  217. Nghĩ đời cũng thật tức cười
  218. Phụng Hoàng không thích, đi làm gà con
  219. Nhờ Trời, Phật độ kiếp nàn
  220. Chỉ nhờ tập khí dẫn đường mà đi
  221. Khổ trần chẳng thiếu thứ chi
  222. Tâm Thiên vẫn sáng, tâm lành Mẹ ban
  223. Lập chùa, tạo núi, đền vàng
  224. Hướng đường cứu độ, muôn người lợi an
  225. Lập chùa ngay ở chỗ làm
  226. Chịu bao tai tiếng, năm đầu khổ tai
  227. Hai không lẻ tám (2008) ra đời
  228. Phật đường cứu giúp, độ muôn tín đồ
  229. Duyên thầy chỉ được vài trăng
  230. Tu hành không thấy, chỉ toàn lợi danh
  231. Duyên lành lại gặp cao Tăng
  232. Mở lòng hà hải, trụ trì dạy lo
  233. Fremont chùa lớn, tượng to
  234. Mỗi lần quy tụ có hơn ngàn người
  235. Ngày đầu vất vả tầm sư
  236. Biết chùa Nguyên Đạt có Tăng đại tài
  237. Vậy mà bỏ bếp nấu ăn
  238. Đồng Từ, Bà Má, Liễu Nghiêm cầu về
  239. Giống như Lưu Bị ba lần
  240. Khổng Minh xuống núi an ban Thục triều
  241. Bây giờ nhớ lại mà vui
  242. Tám năm thấm thoát, người đi người còn
  243. Đời tôi nửa đạo nửa đời
  244. Khác nào nước lửa bỏ chung một bình
  245. Nhưng nhờ Phật dạy làm thinh
  246. Chúng sanh tâm nhiễm, Tâm Thiên con hòa
  247. Chịu khổ mới khỏi kỳ ba
  248. Tiếng thơm, tiếng xấu, cũng đều qua mau
  249. Lời thề năm cũ trước tòa
  250. Đến năm con trẻ thành người tự lo
  251. Thề là trọn kiếp tu trì
  252. Ăn chay, niệm Phật, sớm trưa ngồi thiền
  253. Nghĩ rằng sẽ sống như Tiên
  254. Không lo gì mất, không còn nợ duyên
  255. Đồng hồ, vàng của để riêng
  256. Mang ra cúng hết, gieo duyên tăng già
  257. Tâm Thiên không thích giữ tiền
  258. Nhiều người không hiểu, tưởng đâu mình giàu
  259. Ai ngờ sét đánh lần hai
  260. Thủy Long Công Chúa cùng con Thiên Hoàng
  261. Hai năm, nàng đã hạ sanh
  262. Bé gái kháu khỉnh, phi phàm, đẹp xinh
  263. Ơn trên sắp xếp lịch trình
  264. Hai tuần biết nói, thật là ngộ ghê
  265. Năm sau kế tiếp bụng bề
  266. Anh tài nhập thế, để mà độ sanh
  267. Hai không mười bốn (2014) lộ hình
  268. Tôi đây Thiên Tử ngỡ ngàng không tin
  269. Cơ về lần mới chỉ rành
  270. Thánh Mẫu Liễu Hạnh đọc lời lệnh Thiên
  271. Lại còn thêm đức Phật Thầy
  272. Thánh Quân Lê Duyệt, ân sư Phật Hoàng
  273. Môi năm Cơ dạy hàng hàng
  274. Bác Khuya, bác Mỵ, bố thê Phan Nhì
  275. Nhiều điều bí ẩn, ly kỳ
  276. Lúc đầu lờ lợ, nửa ngờ, nửa tin
  277. Dần dần khảo nghiệm chính mình
  278. Thay hồn đổi xác, không còn như xưa
  279. Điển trên Cha, Mẹ cho vừa
  280. Bảo vệ thân xác để mà hành an
  281. Ấy là hữu phước Trời ban
  282. rong may có rủi, rủi ngờ đâu may
  283. Ngày mà vợ bỏ theo trai
  284. Sáng vào bệnh viện, thanh vào, trược ra
  285. Máu kia thay mới thanh hòa
  286. Bao nhiêu điều lạ xảy ra diệu kỳ
  287. Vu vơ nhớ nghĩ về Thiên
  288. Trong lòng vui nhộn khi nhìn bức tranh
  289. Mẹ, Cha ở tọa đài sanh
  290. Huynh, đệ, tỷ, muội được hai bốn (24) người
  291. Vậy là Mẹ tỏ lòng con
  292. Chân dung bút điển họa hình con vui
  293. Mẹ ban Xích Tử hộ mình
  294. Bạch Long rồi cũng hiện hình trên không
  295. Ứng câu của lão tiên ông
  296. Xích Tử ra đời, quốc thới bình an
  297. Ấy là phước đức Việt Nam
  298. Nước Mỹ được hưởng bởi nhờ tạm dung
  299. Động đất, đại họa Cali
  300. Hạn hán không nước, ruộng đồng trống không
  301. Tôi ngồi tâm sự Xích Long
  302. Cali là đất có công xác phàm
  303. Xin Ngài cứu giúp vạn ngàn
  304. Xích Long thông cảm chỉ bày cho tôi
  305. Bảo tôi cầu khấn Mẫu Hoàng
  306. Cùng xin Thân Phụ mới qua nạn Trời
  307. Thế là Cha Mẹ hồi dời
  308. Tâm Thiên con động lòng Trời vị tha
  309. Thiên Đình sai xuống Hoàng Long
  310. Cali động đất, hạn trời giảm đi
  311. Thiên Long ẩn trốn non kề
  312. Tứ Linh ngọn núi nào ai biết gì
  313. Biết bao mầu nhiệm, ly kỳ
  314. Mười tám (18) La Hán thật là ở đây
  315. Chư Thiên về tựu đông đầy
  316. Bồ Tát cùng Phật thoạt đi, thoạt về
  317. Long Thần, Hộ Pháp chỉnh ghê
  318. Thiên Vương Tứ Trụ trực ngay đêm ngày
  319. Bồ Đề Sư Tổ muốn về
  320. Thiên Long để độ muôn người, lợi dân
  321. Sơn Thần, Thổ Địa ân cần
  322. Nhiều lúc mách bảo, hộ trì, đuổi ma
  323. Lại còn. bên Chúa linh thiêng
  324. Peter ông Thánh dặn tôi nhiều điều:
  325. Khu này dành chỗ phân riêng
  326. Cho con Công Giáo hợp hòa cùng tu
  327. Tôi than với Chúa Giê Su (Jesus):
  328. Con cháu của Ngài ngăn ngại không lên
  329. Thế là Ngài hứa, Ngài lo
  330. Lần sau ngồi định, quá đông lạ người
  331. Đến xin đền miếu hộ trì
  332. Ăn mặc như là thời đại vua tôi
  333. Xưng là Tử Đạo Việt Nam
  334. Hôm đó tôi hứa, hân hoan làm liền
  335. Đất Thiên tìm chủ hợp tình
  336. Đột nhiên người tới đem trao cho mình
  337. Đất lành phong cảnh hữu tình
  338. Sau này mới biết để giành độ sanh
  339. Ngày ngày sớm tối ngồi thiền
  340. Ơn trên chỉ dạy mỗi lời đều ghi
  341. Có khi ngủ thiếp hồn đi
  342. Nửa đường gặp Phật: Con nè đi đâu?
  343. Xòe tay Phật bảo quỳ tâu
  344. Phật ơi, sanh chúng trắng đen không tường
  345. Phật ban lời pháp vô thường
  346. Tâm Thiên con nhẫn có trời độ ban
  347. Xuống trần phải khổ độ sanh
  348. Phật ban đào ngọt, không xong, không về
  349. Giật mình tỉnh giấc ê chề
  350. Chúng sanh cứng cổ rất nhiều ngại ngăn
  351. Thời ba mạt pháp, Satan
  352. Con cháu của nó giả làm tăng ni
  353. Tề Thiên hai khỉ Đường Tăng
  354. Cả Thầy cũng chịu, ai là giả chân
  355. Đạo Thiên cờ lệnh Phụ Hoàng
  356. Tôi nào có phải là người ham đâu
  357. Chỉ truyền lời đạt Mẹ trao
  358. Cũng là đệ tử Thích Ca Đạo Mầu
  359. Chưa tu mà lại dẫn đầu
  360. Chỉ vì Sứ mệnh Phật Trời ban giao
  361. Năm đầu phải chịu lao đao
  362. Từ từ phủ điển hoàn cầu Mẹ lo
  363. Điển Thiên hạ bút gieo duyên
  364. Ơn trên thỉnh ý lộ Cơ giúp đời
  365. Xác trần bị phá nhiều lần
  366. Thiên ma kéo đến mây đen tối trời
  367. Tà Long rồi cũng sân lòng
  368. Mấy lần hồn cũng sắp lìa khỏi thân
  369. Xích Long Thiên Tướng Mẹ ban
  370. Cứu nguy hộ giá mây tan đẹp trời
  371. Lại còn gặp ổ Hồ Ly
  372. Đội lốt hình người, thân nữ đẹp xinh
  373. Cứu trợ, từ thiện, hội đình
  374. Cộng đồng gây quỹ, chùa thầy nó lo
  375. Đầu thai tướng mặt bề ngoài
  376. Giọng êm dịu ngọt, mặt hiền khó tin
  377. Chờ khi gặp chủ nhiều kho
  378. Bỏ bùa, bỏ ngải, giết người ai hay!
  379. Xác phàm xém chết gang tay
  380. Mẹ Trời giải nạn, bảo toàn xác con
  381. Năm ngoái ngày chín tháng Giêng
  382. Long Hoa Đại Hội khai ra lần đầu
  383. Thiên Đình Đông Bắc cổng trời
  384. Mở ra lần trước hơn mười nghìn năm
  385. Rồng Phụng bay lượn mây tầng
  386. Đúng như lời sấm nhân gian loan truyền
  387. Tứ bề mây hạ ngẫu nhiên
  388. Bầu trời hôm ấy đủ màu như tranh
  389. Khi xong lễ hội ngày sau
  390. Ghé chơi Dinh Cậu, ngắm nhìn biển xa
  391. Buồn mồm đọc Chú Vãng Sanh
  392. Ngày sau Phú Quốc hải sâm nổi bèo
  393. Hàng ngàn, hàng vạn trôi bờ
  394. Dân chài hôm đó không công, lợi nhiều
  395. Xong rồi về lại Vĩnh Thông
  396. Ngồi ăn ngoài đồng, đàn vịt bu quanh
  397. Tội cho loài thú đọa hình
  398. Sát sanh tôm tép làm tôi động lòng
  399. Quen mồm mấy chữ Đà Da
  400. Rời khỏi nơi đó mấy giờ điện kêu
  401. Em tôi hoảng hốt lêu mêu
  402. Năm trăm con vịt ngã đùng chết queo
  403. Chủ vịt khóc não buồn theo
  404. Chỉ tôi biết được miệng này thật linh
  405. Sắp về còn lại vài nghìn
  406. Móc ra cho hết mong anh đổi nghề
  407. Hôm sau trực thẳng Sài Gòn
  408. Lang thang Nguyễn Huệ thật là văn minh
  409. Nước Việt yêu mến đẹp xinh
  410. Thấy tượng chướng ngại, dậm chân ba lần
  411. Thiên binh Thiên tướng hiện hình
  412. Chờ nghe lệnh bảo thi hành không sai
  413. Khi về tới Mỹ vài ngày
  414. Đi chùa Quan Đế cùng ngài đổi trao
  415. Tỏ bày cùng với Thánh cao
  416. Ông, Vua nước lớn chớ dòm nước Nam.
  417. Hoàng, Trường, hai thổ đảo ta
  418. Ta, con Thiên Thượng, xuống đây thâu về.
  419. Ngày đầu khởi thủy Địa cầu
  420. An Nam là nước Tổ tiên loài người
  421. Con Thiên khai sáng hạ miền
  422. Khi đi tìm thực, để con ở nhà
  423. Thú dữ đến cắp ăn con
  424. Tiên, Yêu hợp chủng thành ra Chánh, Tà
  425. Nên nay sanh chúng không hòa
  426. Lúc thì làm thiện lúc thì sân si
  427. Mẹ Trời Hà Hải từ bi
  428. Chỉ mong dạy dỗ Tâm Thiên quay đầu
  429. Màn ba nhiều quỷ nhiều ma
  430. Phật, Tiên, Bồ Tát, sống chung với phàm
  431. Mong sao lời thật tỏ trình
  432. Hữu duyên, hữu phước giật mình lo tu
  433. Xuống trần không phải mình tôi
  434. Có Thiên, có Địa, có Nhân, có Hoàng
  435. Nhân Hoàng lo việc dân no
  436. Địa Hoàng lo việc công trình cho dân
  437. Thiên Hoàng lo việc đạo Trời
  438. Nhị Huynh Thập Đệ, hiện thời bên kia
  439. Cơ Trời không dám lộ nhiều
  440. Tam Hoàng hội ngộ, lập đời thượng lai
  441. Mười hai huynh đệ thay nhau
  442. Cha sai, Mẹ bảo đi vào thế gian
  443. Cứu đời nhiều kiếp, nhiều màn
  444. Màn nào cũng để danh thơm truyền kỳ
  445. Có khi thì đóng vai vua
  446. Có khi thì đóng doanh nhân giúp nghèo
  447. Trăm năm một kiếp bọt bèo
  448. Khác nào như thể vai tuồng cải lương
  449. Riêng tôi nhiều kiếp chuyển dời
  450. Lúc làm Ấn Độ lúc làm người Anh
  451. Có kiếp tôi dạy dân lành
  452. Trồng cây hạt lúa to bằng dừa khô
  453. Có lần đi dạo Thủy Cung
  454. Sư huynh làm bể Ngọc Châu Long Đình
  455. Nhiều ngàn năm trước không chìm
  456. Phân tài thua đủ con trai Thủy tề
  457. Nên nay sanh chúng nạn chìm
  458. Thế là bị phạt đọa bồi lập công
  459. Cho nên duyên nợ Huyền Long
  460. Thủy Tề Công Chúa hôm nay cận kề
  461. Quanh tôi nhiều chuyện ly kỳ
  462. Giống như phim truyện Phong Thần Trụ Vương
  463. Vì nay đã hết Hạ Ngươn
  464. Mẹ Cha cho Tỷ xuống phàm hộ tôi
  465. Vô vi không tướng, không hình
  466. Sống chung thế tục vậy mà ai hay
  467. Tỷ tôi kể chuyện siêu nhiên
  468. Kể rằng Thân Phụ thạch Thiên đá Trời
  469. Nổ ra hỗn độn sơ khai
  470. Vũ trụ lúc đó khí dương Cha Trời
  471. Thạch Thiên hình dấu THIÊN TÂM
  472. Khí âm cùng Mẹ tạo ra muôn loài
  473. Tỷ tôi lên xuống Thiên Đình
  474. Mượn sổ Sanh Tử của ngài Lão Quân
  475. Rồi về kể lại tôi nghe
  476. Muôn loài triệu kiếp hiện ra Kính Thần
  477. Nhiều đời nhiều kiếp nhân sanh
  478. Rồi nay lại sắp Phong Thần bản hai
  479. Nhiều người không hiểu nhị lai
  480. Ta đây người Mỹ, ngươi thì Việt Nam
  481. Thế là kỳ thị rõ ràng
  482. Đồ ngon ta giựt, đồ thừa ngươi ăn
  483. Thiên Đình kho báu để dành
  484. Cứu dân độ thế, vậy mà nó ghen
  485. Lần này, lần nọ, mưu hèn
  486. Ta Bà, sanh chúng, tranh tham, đọa đày
  487. Sau này hàng vạn hàng ngàn
  488. Một giây tỉnh giấc quay đầu Phật vui
  489. Nhiều người ngỡ Phật xa đâu
  490. Nào ai có biết Phật, Trời sát bên
  491. Lệnh Thiên luôn nhớ để trên
  492. Hằng ngày tiếp thị mỗi khi thi hành
  493. Chỉ buồn bạn đạo chưa rành
  494. Chỉ bày sự thật để mong phụ mình
  495. Vậy mà họ cứ làm thinh
  496. Không tin còn nói đồ khùng, đồ điên
  497. Điên nên không biết xài tiền
  498. Bao nhiêu cũng bỏ ra cho lợi người
  499. Lợi danh thề trước Phật, Trời
  500. Xác phàm cũng nguyện không hề nghĩ riêng
  501. Ước nguyền trọn kiếp Tâm Thiên
  502. Không màng danh lợi, không ham sắc trần
  503. Một lòng cùng với cô Tiên
  504. Trọn đời phu phụ, độ sanh cứu người
  505. Mong sao bá tánh đời đời
  506. Cùng thuyền vượt biển về lên cõi Trời
  507. Nửa đêm lời Kệ giật mình
  508. Điển Thiên bút hạ năm trăm câu đầu
  509. Viết ra câu chuyện kỳ sầu
  510. Để cho sanh chúng quay đầu Tâm Thiên
  511. Bây giờ xin hẹn lần nhì
  512. Nhiều chuyện ly kỳ, ai muốn nghe không?
  Diễn Đọc 513 Câu
  Thiên Tuấn Kiệt sinh năm 1967 tại Kiên Giang, Việt Nam. Ông lớn lên trong một gia đình trung lưu chuyên giao dịch thương mại về công nghệ gỗ. Thiên Tuấn Kiệt rời Việt Nam năm 1979. Sau đó ông định cư tại Silicon Valley, California năm 1981. Ông đam mê về sáng tạo vi mạch và đã theo đuổi ngành này tại …(Xem Thêm) 
  Với sự xác thực trong mỗi câu bình luận được truyền tải qua các phương cách nhằm đáp ứng sự hiểu biết của các tầng lớp khác nhau trong xã hội, ông đã và đang thiết lập một niềm tin sâu sắc trong lòng người Việt về một nước Việt hưng thịnh tốt đẹp và một thời hoàng kim trong tương lai..(Xem Thêm) 
  Xin Cha cho giản hồi bom nguyên tử; 2022 xin cho xe tăng Nga không chiếm thành Kiev và hôm nay Con cùng các đệ tử họ Thiên, cùng cộng lực, cộng đức, có mặt hiện diện nơi đây, thành tâm cầu khấn xin Cha Mẹ cho Chiến Tranh, Bịnh Dịch, Kinh Tế,…(Xem Thêm) 

  YOUTUBE NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

  Clip 289| 13/04/24 Mọi Chuyện Tới Rồi Đó WWW 3.

  1 of 38

  ĐƯỢC QUAN TÂM

  BÀI MỚI NHẤT

  Kiệt biết là Trung Quốc sẽ chia 5 xẻ 7, người Bắc và Nam không trả thù mà chung tay xây dựng đất nước phát triển. Corona Virus sẽ khó xâm nhập người có hào quang sáng…

  Khi tình hình thế giới và Việt Nam ngày càng trở nên khó khăn thì các chư Phật, Thánh, Tiên đã dần dần lộ diện như Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, ngài Xá Lợi Phất, Đại Ca Diếp, Mục Kiền Liên…

  Bởi hội thánh mở tại trung ương cho nên các vị phật tiên đều xuống thế ở Việt Nam. Nước Việt Nam nhằm cõi trung ương, sau sẽ có Phật tiên tại thế”. Chính vì thế mà Đức Huỳnh Giáo Chủ …

  Thiên Tâm thờ Trời Phật làm chính; lấy giáo lý đạo Phật và Thiên Mẫu Trời Đất làm nền tảng; Thực hành Thiền, niệm A Di Đà, đọc kinh Lăng Nghiêm và chú Đại Bi. …(Xem Thêm)
  Đây là chữ “KHỔ” do chính TỔ SƯ BỒ ĐỀ ĐẠT MA thương nhắc quý Cô Bác và Anh Chị Em  nên thực tập quán chiếu (quán tưởng…(Xem Thêm)
   
  new 4
  Đây là phương pháp Thiền đơn giản, dễ thực hành, giúp cải thiện trí nhớ và dưỡng sinh khỏe mạnh. Trước khi đi ngủ, bạn ngồi,…(Xem Thêm) 
  Play Video
  Phật Di Lạc khi nào xuất hiện? Khi chiến tranh qua đi và hoà bình trở lại thì Phật Di Lạc sẽ xuất hiện…(Xem Thêm)
   

  TIN TỨC

  Từ lúc bắt đầu cuộc hành trình này, chúng ta đã có một đội hỗ trợ thật đáng kinh ngạc và bạn biết nó đến từ đâu? Người Việt Nam, cộng đồng này là một nhóm người tuyệt vời, người Mỹ gốc Việt rất rất là mạnh mẽ, rất là thông minh, sáng suốt,…

  Khi loài người sắp đến cơ tận diệt, Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết cả thế giới số người còn lại khoảng 2-3 “Hạ ngươn nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can, 5 năm 6 tháng cơ hàn, quỷ vương gây loạn nào an thế trần”…

  Câu sấm nói rằng Trung Quôc vì tham vọng bành trướng thế giới nên thiên cơ ban xuống tổng thống Donald Trump canh giữ. Dựa vào chiêm tinh học, một trận chiến tranh lớn sắp xảy ra trên cõi đất. Thế lực tiêu cực sẽ hủy diệt. Cuộc sống tâm linh tinh thần sẽ hưng thịnh…

  Aloha

  Toàn cõi chúng sanh trong Càn Khôn Vũ Trụ hay toàn cả Vạn Linh dù là những vị Phật như Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Lạc, Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử, Đức Chúa Jésus,…thì tất cả đều là con của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Đại Thánh Mẫu…(Xem Thêm)

  gia-cat-luong-01-1636031419664593153045

  Đáp án về sự phục sinh của Thần Thánh sẽ được phá giải ở phương đông, vị Thánh ấy sẽ ban phúc cho đại địa, mở ra một thời kỳ vô cùng phồn vinh thịnh thế cho toàn thế giới. Ngày lễ quan trọng của phương tây, Lễ Phục sinh…(Xem Thêm)

  web-congregation-holding-hands-praying-jeffrey-bruno.jpg

  Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Hòa Thượng Tuyên Hóa mang Phật Giáo đến đất nước Mỹ. Mặc dù Ngài không nhập quốc tịch Mỹ, nhưng sự lo lắng và mối quan tâm của Ngài dành cho nước Mỹ và người Mỹ lại chưa bao giờ…(Xem Thêm)

  cac-giai-thoai-ve-loi-tien-tri-cua-trang-trinh-nguyen-binh-khiem-411625105763

  Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ có tài giỏi và học thức uyên thâm mà những quẻ bói của ông cũng cực kỳ chính xác, đã được ghi chép và công nhận rộng rãi. Ông được dân gian tôn vinh và coi là nhà tiên tri…(Xem Thêm)

  LỜI HAY Ý ĐẸP

  HÌNH ẢNH

  THAM GIA

  Không ai có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng mỗi người có thể làm điều gì đó

  Thientamism.com là trang web chính thức duy nhất của Đạo Thiên Tâm và Thiên Tuấn Kiệt. Tất cả các trang khác không có sự kiểm duyệt của

  Thiên Tuấn Kiệt.

                Youtube: Ngô Tuấn Kiệt Official                 Facebook: Ngô Tuấn Kiệt

  Thientamism.com là trang web chính thức duy nhất của Đạo Thiên Tâm và Thiên Tuấn Kiệt. Tất cả các trang khác không có sự kiểm duyệt của

  Thiên Tuấn Kiệt.

                Youtube: Ngô Tuấn Kiệt Official                 Facebook: Ngô Tuấn Kiệt

  Previous slide
  Next slide

  Thientamism.com là trang web chính thức duy nhất của Đạo Thiên Tâm và Thiên Tuấn Kiệt. Tất cả các trang khác không có sự kiểm duyệt của

  Thiên Tuấn Kiệt.

                Youtube: Ngô Tuấn Kiệt Official                 Facebook: Ngô Tuấn Kiệt

  Đăng ký bản tin

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.