Ngọc Hoàng và Thánh Mẫu

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Ngọc Hoàng và Thánh Mẫu

Theo vũ trụ quan khi còn trong thời kỳ Hỗn Mang chưa có Trời Đất, vũ trụ chỉ có một chất khí hỗn độn mờ mịt, lặng lẽ vô vị, thanh trược hỗn hợp nhưng vô cùng huyền diệu, gọi là khí Hư Vô (còn gọi là Tiên Thiên Hư Vô Chi Khí).

Khí Hư Vô ấy lần lần ngưng kết rồi nổ ra một tiếng thật lớn, sanh ra một khối Đại Linh Quang, cũng gọi là Thái Cực, toàn trí toàn năng, thiên biến vạn hoá vô cùng tận.

Vũ trụ từ đây bắt đầu có một ngôi Thái Cực duy nhất, là Đại Hồn của một Đấng duy nhất được gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế mà chúng ta thường gọi là Đức Chí Tôn, Cha.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi: Dương Quang và Âm Quang. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chưởng quản khí Dương Quang.

 Vì Càn Khôn vũ trụ lúc bấy giờ chỉ có Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế nên Ngài hoá thân ra Đức Đại Thánh Mẫu để chưởng quản khí Âm Quang.

Vì vậy, nguồn gốc của Đức Đại Thánh Mẫu là một hoá thân đầu tiên của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế để làm chủ Khí Âm Quang.  

Khi Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế tạo dựng ra Càn Khôn vũ trụ tới đâu thì Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế tiếp tục hoá thân các Đấng khác nhau để tiếp tục chưởng quản.

Vì vậy, toàn cõi chúng sanh trong Càn Khôn vũ trụ hay toàn cả Vạn Linh, đều là con của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Đại Thánh Mẫu

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.