Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế

Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế – Cha là Đấng tối cao Pháp Thượng đã lập ra vũ trụ một cách hoàn hảo nhất. Trong nhân gian người ta thường gọi Cha là ông Trời, Thượng Đế, Chúa Trời, Allah, Brahman…

Hầu hết trong các đạo giáo lớn trên thế giới đều công nhận và thờ phụng Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cho dầu các tôn giáo có khác biệt với cách gọi, hình thức thờ phượng, hay xuất phát từ các dân tộc khác nhau, nhưng đều có chung một điểm là không một ai có thể phủ nhận sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa.

Cha là đấng tối cao trong vũ trụ. Vua của muôn Vua, Chúa của muôn Chúa. Các nhà bác học vĩ đại như Albert Einstein, hay bất cứ người học thức cao và thông minh cũng không thể hiểu thấu được hết sự nhiệm mầu tạo hóa mà Cha đã cho chúng ta.

Cha đã ban ra Đạo Thiên Tâm để nhắc nhở nhân loại quay về, hành Bi, Trí, Dũng, học theo Đạo Trời Pháp Phật, về với Cha Trời Mẹ Đất.


Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.