GIÁO LÝ THIÊN TÂM

KINH NHẬT TỤNG THIÊN TÂM

Kinh Thiên Tâm (Bản Ngắn 72 trang) dùng để hành trì hằng ngày bất cứ lúc nào khi tiện lợi, chỉ trong một giờ mà được rất nhiều công đức lớn bao gồm:
  1. Kinh Địa Mẫu thu gọn
  2. Thần Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi và Thập Chú
  3. Nghi Lễ Sám Hối 36 Lạy, trong đó có 6 lạy đại diện lạy cho tất cả các cõi trời, người và ông bà tổ tiên
  4. Tán Tụng Công Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Và Đại Thánh Mẫu
Kinh Thiên Tâm (Trọn Bộ 340 trang) dùng để hành trì trong các ngày Vía, Lễ Phật…gồm có Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Di Lạc, Kinh  Di Đà, Nghi Thức Cầu Siêu, Sám Hối, Cầu An, Cúng Ngọ, Cúng Quả Đường, Phóng Sanh, Nghi Lễ Phật Đản…Cuốn kinh này đã được thỉnh ý ân trên duyệt qua.

SẤM CƠ DIỄN ĐỌC

36 TẦNG TRỜI

36 Tầng Trời Là Những Gì?

36 Đại La Thiên Cõi Tối Đại Niết Bàn Ngọc Hoàng Thượng Đế Tam Thanh thiên

35 Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi thiên Cõi Đại Niết Bàn Nguyên Thỉ Thiên Tôn

34 Thượng Thanh Cảnh Vũ Dư thiên Cõi Cận Niết Bàn Linh Bảo Thiên Tôn

33 Thái Thanh Cảnh Đại Xích thiên Cõi Niết Bàn [Tiên thể] Thái Thượng Lão Quân Phạn thiên

32 Bình Dục Cổ Dịch thiên Cõi Bồ Đề [Kim thân] A La Hán (Arahanta)

31 Long Biến Phạm Độ thiên

30 Ngọc Long Đằng Thắng thiên

29 Vô Thượng Thường Dung thiên vùng ngăn cách TAM GIỚI & TỊNH ĐỘ Vô Sắc Giới

28 Tú Nhạc Cấm Thượng thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng thiên Hết thô tưởng, còn tế tưởng

27 Hàn Sủng Diệu Thành thiên Vô Sở Hữu thiên Tâm không chấp hiện tượng

26 Uyên Thông Nguyên Đỗng thiên Thức Vô Biên thiên Tâm trùm khắp pháp giới

 

KINH DIỄN ĐỌC

Play Video
Play Video
Play Video

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

PHÁP MÔN

Đi, Ngồi Và Nói Năng, Tất Cả Đều Là Thiền

Tất cả những người học thiền phải hiến cả thân mình ngay lúc khởi đầu để tọa thiền. Ngồi trong tư thế kiết già hay bán già, với đôi mắt khép hờ, nhìn được “bộ mặt xưa nay” trước khi cha mẹ sinh ra. Nghĩa là thấy được trạng thái trước khi cha mẹ sinh, trước khi đất trời phân cách, trước khi bạn nhận thân người. Cái gọi là “bản lai diện mục” sẽ xuất hiện. Bộ mặt này không màu sắc và hình thể, như hư không trong suốt không tướng mạo...(Xem Thêm)

Play Video

Ăn Chay, Đọc Kinh, Ngồi Thiền Đạo Thiên Tâm​

Chúng ta nên ăn chay vì Đức Thầy khuyên rằng ngày nay môi trường sông rạch ô nhiễm nên ăn chay giữ gìn sức khỏe. Thiên Tâm là một đại đạo thống nhất toàn nhân loại nên việc ăn chay cũng tùy hợp với căn cơ mỗi cá nhân đã được Mẹ và đức Thầy duyệt qua. Pháp thế gian không khác với xuất thế gian. Mỗi chúng ta phải làm tròn nghĩa vụ của mình trong đời sống thì sau đó đọc kinh hay ngồi Thiền sẽ sinh trí tuệ.

Mười Pháp Giới Không Ngoài Một Niệm Của Tâm

Tâm nhìn nên thấy toàn thế giới, Tâm chí cần trùm khắp Pháp giới. Các vị thiện tri thức! Chẳng biết bao nhiêu lần chúng ta đã tụ hội cùng nhau trong vô lượng kiếp trong quá khứ, nhưng tất cả đều giống như một giấc mơ. Đủ loại cảnh giới xuất hiện trong giấc mơ, nhưng khi chúng ta tỉnh dậy chúng ta đã quên mất những cảnh giới này. Cuộc gặp gỡ hiện nay của chúng ta cũng giống như một giấc mơ...(Xem Thêm)

KÍNH THIÊN

Bài Kính Thiên Đại Thánh Mẫu Ban Xuống Lần Thứ I

Kính Thiên I

Bài Kính Thiên thứ I do Đức Đại Thánh Mẫu (Phật Diêu Trì Địa Mẫu) giáng cơ xuống ngày 28 tháng 5 năm 1980 (Rằm tháng 4 năm Canh Thân) tại trại tù Nam Hà A, tỉnh Hà Nam Ninh, Bắc Việt Nam.

Kính Thiên II

Bài Kính Thiên thứ II do Đức Đại Thánh Mẫu giáng cơ xuống Thái Tử Thiên Hoàng Thiên Tuấn Kiệt lần thứ nhì lúc 10:18 tối ngày 4 tháng 2 năm 2017 tại núi Thiên Long Sơn, Milpitas, Californi, Hoa Kỳ.

SỰ LIÊN HỆ GIỮA THIÊN TÂM VÀ CÁC TÔN GIÁO

Khi tìm hiểu kỹ càng về các nền tôn giáo trên thế giới ta sẽ nhận ra một điều tất cả đều là nhánh cây từ một thân cây chính, xuất phát đều nhằm tôn thờ Đấng tạo hóa người tạo ra vạn vật(CHA TRỜI, MẸ ĐẤT), và hướng con người biết ăn hiền ở lành, cộng với công phu tu tập để thoát khỏi lục đạo luân hồi.

Hiện nay vẫn còn rất nhiều đạo hữu cũng như thiện nam tín nữ có khái niệm rất mơ hồ về các đấng sáng tạo, phần lớn là do kinh sách sai lệch theo thời gian do con người và gặp không đúng người chỉ đường.(ví dụ như kinh sách hay thổi phồng về các đấng cứu thế khi hạ phàm chui ra từ nách rồi không cần cha mà vẫn có thể hạ phàm.. điều đó là hoàn toàn bịa đặt thổi phồng.)

Ta nên hiểu rõ vạn vật không tự nhiên mà có,con người không chỉ có mỗi thân xác mà còn có nguyên thần tức là “không phải chết là hết” không còn tồn tại luân hồi sanh tử nữa… những khái niệm đó thuộc về tà đạo vô thần là thứ sẽ trói buộc ta quay quanh trong lục đạo luân hồi này

Ví dụ như ở đất nước có nền văn hóa và tôn giáo phong phú như nước ta.nếu không có ma quỷ, thần thánh, nếu sống chỉ một kiếp là hết.thì tại sao ông bà lại để lại phong tục đám ma cúng kính người đã mất làm gì? chỉ cần quăng xác ra đó cho tự tiêu như rác cũng được vậy?

Con người khi càng hiện đại thì cứ nghĩ mình thông minh hơn nên làm việc suy nghĩ thường khinh xuất nên đôi khi thực hiện phong tục mà không hiểu ý nghĩa lại dựa vào kinh sách sai + người chỉ sai mà u mê, bác bỏ, và phỉ báng các phong tục người xưa, các tôn giáo khác với tôn giáo của họ để rồi bị “mắc kẹt”..

Khi hiểu được điều này,ta cần phải nhìn lại và tập trung tìm kiếm những thứ đúng sai từ các tôn giáo khác nhau đúng giữ ,sai bỏ không ngừng học hỏi để tìm đường mở mang trí óc và giải thoát cho chính mình

Còn người hiện đại cần phải biết làm tấm gương để người khác noi theo và cần có

 

HÌNH ẢNH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.