Thờ Cúng và Sinh Hoạt Đạo Thiên Tâm

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Thờ Cúng và Sinh Hoạt Đạo Thiên Tâm

Đạo Thiên Tâm thờ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Đại Thánh Mẫu, Cha và Mẹ của vũ trụ và nhân loại.

Cách thức thờ cúng đơn giản, không hình thức hay nghi lễ nhưng trang nghiêm và thành kính.

Thờ cúng tùy theo khả năng và hoàn cảnh gia đình, không nhất thiết phải thờ đầy đủ, nên thờ nơi thanh tịnh và trang nghiêm.

Chủ trương trường chay, nếu không được thì ăn 10 ngày hoặc 4 ngày mỗi tháng và giữ tam tịnh nhục.

Thiên Tâm đạo không hộ niệm, không đốt vàng mã và không tuyên truyền mê tín.

Thiên Tâm lưu trữ các thể loại Kinh, Luật và Luận Phật giáo cùng các tư liệu nghiên cứu của các tôn giáo khác, các tư liệu Phật giáo liên quan đến kinh nghiệm tu tập, dưới dạng thư viện điện tử, phát hành báo, để quí bạn bè khắp năm châu có thể tiếp cận dễ dàng.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.