Tên Gọi Và Hiện Thân Của Đại Thánh Mẫu

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Tên Gọi Và Hiện Thân Của Đại Thánh Mẫu

Đức Đại Thánh Mẫu được nhân loại tôn sưng bằng nhiều danh hiệu khác nhau, tuỳ theo tính ngưỡng tôn giáo, dân tộc và địa phương như sau đây:

 • Phật Mẫu, vì là Mẹ thiêng liêng của toàn Vạn Linh và Chúng Sanh.
 • Diêu Trì Kim Mẫu , vì Đức Phật Mẫu ngự tại Diêu Trì Cung.
 • Kim Bàn Phật Mẫu, vì Đức Phật Mẫu chưởng quản Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung.
 • Cửu Huyền Thiên Nữ, vì Đức Phật Mẫu rất huyền diệu, ngự tại tầng Trời Tạo Hoá Thiên là tầng thứ 9 trong Cửu Trùng Thiên
 • Đức Mẹ thiêng liêng
 • Đại Từ Mẫu
 • Thiên Hậu
 • Địa Mẫu
 • Mẹ Sanh
 • Mẹ Maria

Các hiện thân của Đức Đại Thánh Mẫu:

 1. Đời Vua Hiên Viên Hoàng Đế giáng trần phổ độ con người Trung Hoa, truyền sách lục nhâm độn giáp.
 2. Đức Mẹ ISIS ở đền Memphis nước Ai Cập, tay cầm Thiên thơ hoá sanh vạn vật.
 3. Thiên Hậu (Junon) nghiêm trang ngự trên ngai rực rỡ bên phải Thiên Đế Zeus để trị vì Thiên Đình ở Hy Lạp.
 4. Đức Mẹ Lémêter ở Hy Lạp là Thánh Mẫu của vũ trụ.
 5. Mayà, Mẹ sanh của Thích Ca (Sakya-Mouni) tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ được 7 ngày thì bà qui Tiên(536 T.L)
 6. Đức Mẹ Devi Bhagava (hay Jagadambà) ở Ấn Độ, hiện thân của tình mẫu tử, chan chứa lòng từ bi bác ái, luôn luôn chăm sóc chúng sanh và vạn loại.
 7. Thánh Mẫu Maria sanh Chúa Hài Đồng ở hang Bẻ Lem thuộc xứ Jérusalem (Do Thái).
Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.