TAM ĐẠI TẠNG KINH

KINH DIỄN ĐỌC

Chú Đại Bi 7 Biến , có chữ, 84 câu dễ thuộc

1 of 5

Add Your Heading Text Here

KINH CÔNG GIÁO

Kinh Thánh Tân Ước – Trọn Bộ

Kinh Thánh Cựu Ước – Trọn Bộ

PHÁP ÂM

Im lặng là vàng, im lặng cũng là một loại trí tuệ, một kiểu hàm dưỡng đỉnh cao - Audio Phật Pháp

1 of 23
Vị Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo sanh ngày 25-11 năm Kỷ Mùi (1919) tại Xã Hòa Hảo (nằm bên bờ sông Vàm Nao), quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, trong một gia đình trung nông, con của Ông Huỳnh Công Bộ và Bà Lê Thị Nhậm (tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo gọi là Đức Ông và Đức Bà). Vị Giáo Chủ mà tín đồ gọi là Đức Thầy hay Đức Huỳnh Giáo Chủ từ thuở bé sống rất trầm tư mặc tưởng, ít nô đùa… 
Sau khi đổ bằng Tiểu Học (Certificat d’Études Élémentaires) Thầy đành bỏ dỡ việc học hành vì bịnh sốt rét. Chứng bịnh nầy khiến Thầy phải xanh xao, gầy ốm dù thân sinh Thầy đã tìm mọi phương cứu chữa nhưng bịnh vẫn không thuyên giảm (thời kỳ mà vị Giáo Chủ nầy gọi là giai đoạn “dọn mình, sút ve cho sạch”). Một đặc điểm khác là lúc thiếu thời, Thầy không thích việc lập gia đình nên rất hổ thẹn khi có người bàn đến việc nầy.

BA TIẾNG SẤM NỔ ĐỜI THƯỢNG NGƯƠN - BỐI CẢNH HẠ NGƯƠN. !🚨🙏🙏🙏

1 of 800

HOÀ THƯỢNG TUYÊN HOÁ- CUỘC ĐỜI & ĐẠO NGHIỆP BẬC NHẤT

Hòa Thượng Tuyên Hóa là hóa thân của đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cuộc đời vào đạo nghiệp của Ngài là niềm cảm hứng bất tận cho bất kỳ ai đang tìm đường thoát khỏi sanh tử luân hồi. Từ ngày Ngài theo bản nguyện độ sanh xuất thế cho đến khi nhập Niết Bàn là vô số những câu chuyện độ sanh thần dị. Từ hàng ma, phục quái cho đến những yêu mị ngàn năm…đều bị ân đức của Ngài hàng phục.
Hòa Thượng Tuyên Hóa Đản Sanh trong Hào Quang. Tối ngày 15 âm lịch tháng 3, bà Bạch Hồ Thị mộng thấy đức Phật A Di Đà phóng quang sắc vàng sáng chói. Khi tỉnh giấc, bà nghe có mùi hương kỳ diệu và không lâu sau Hòa Thượng ra đời. Lúc bấy giờ là ngày 16 tháng 3 giờ Tý. Mới sanh ra, Hòa Thượng khóc luôn ba ngày liền, chắc vì lòng thương xót chúng sanh nên Ngài mới tới thế giới Ta Bà đầy khổ nạn này.
Play Video

Nhân Sinh Yếu Nghĩa – HT Tuyên Hóa 

NGỮ LỤC HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
Từ hư không trở về hư không _ HT Tuyên Hoá
Pháp ngữ Thiền Sư Hư Vân
Giảng Kinh Địa Tạng – HT Tuyên Hoá
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Tuyên Hoá
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật – Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng giải…
Tam Bộ Nhất Bái – Hoà Thượng Tuyên Hoá
CHÚ LĂNG NGHIÊM HT TUYÊN HÓA GIẢNG GIẢI
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải – Hoà Thượng Tuyên Hoá
Kinh Lăng Nghiêm giảng giải – Hòa Thượng Tuyên Hóa
Lục Tổ Đàn Kinh – HT Tuyên Hóa Lược Giảng

Khai Thị – Hoà Thượng Tuyên Hóa

Chú Đại Bi Giảng Giải – HT Tuyên Hóa
Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của Hoà Thượng Tuyên Hóa

Hỏi đáp với HT Tuyên Hóa Tập 1 | Gậy Kim Cang Hét Tập 1 | HT Tuyên Hóa

1 of 31

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.