LIÊN LẠC U.S

LIÊN HỆ THIÊN TÂM

CALIFORNIA - HOA KỲ

1/ Thiên Long Sơn – The Dragon Mountain 

3215 Calaveras Rd.

Milpitas, CA 95035

2/  Viet Nam Town 

 Phòng 290, 909 Story Road

San Jose, CA 95122

3/ Niệm Phật Đường – Phòng thờ Thiên Tâm

4273 Solar Way

Fremont, CA 94538

Mở cửa hàng ngày: 7am-9pm (Thứ 2- Chủ Nhật)


*Hiện tại quý khách có thể viếng lễ lạy Cha Mẹ tại Niệm Phật Đường vào các ngày trong tuần, cho đến khi có cập nhật mới về các địa điểm viếng khác.

Niệm Phật Đường – Phòng thờ Thiên Tâm 

TEXAS

Phone

CALIFORNIA

E-mail

Daothientamism@gmail.com

MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.