Đạo Thiên Tâm 

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đạo Thiên Tâm 

Thiên Tâm là tôn giáo mới của thiên niên kỷ mới. 

Thiên Tâm thờ Trời Phật làm chính; lấy giáo lý đạo Phật và Thiên Mẫu Trời Đất làm nền tảng; Thực hành Thiền, niệm A Di Đà, đọc kinh Lăng Nghiêm và chú Đại Bi.

Thiên Tâm lấy công bằng, hướng thượng, tâm bát ái, và bốn nguyên tắc cơ bản của Tứ Diệu Đế – Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế làm căn bản.

Thế gian càng tân tiến văn minh thì con người càng thêm bận rộn cho khoa học kỹ thuật và môi sinh.

Những tiêu cực của nền xã hội văn minh làm tổn thương tâm lý con người khiến họ cảm thấy bất mãn, lo âu, trầm cảm mất phương hướng của bản thân. 

Khi không có nơi nương tựa thì chí hướng quay về tự quy y đến Thiên Tâm, với Cha Trời Mẹ Đất Chư Phật để chứng minh tấm lòng chân thành của mình là điều tuyệt diệu nhất. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh hướng thượng, được công bằng, an lạc và đầy tình yêu thương bát ái.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.