Bài Sớ Khấn Hòa Bình Thế Giới Và Việt Nam Ngày 30 Tháng 4, 2023

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Bài Sớ Khấn Hòa Bình Thế Giới Và Việt Nam Ngày 30 Tháng 4, 2023

Sớ tấu Lễ Tế Trời ngày 30 tháng Tư-Chiến Tranh Thế Giới

Lúc 12:00 trưa Chủ Nhật, tại Thiên Long Sơn, Milpitas, California, Hoa Kỳ.

•        Nam Mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha (6 lần).

•        Nam Mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vua Mẹ (6 lần).

•        Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy, Thập Phương Vô Lượng Phật.

•        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

•        Nam Mô A Di Đà Phật.

•        Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

•        Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

•        Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

•        Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

•        Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

•        Nam Mô Thập Phương Vô Lượng Bồ Tát.

•        Nam Mô Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông Sư Phụ.

•        Nam Mô Đức Phật Thầy Tây An Sư Phụ.

•        Nam Mô Tế Công Hoà Thượng Sư Phụ.

•        Nam Mô Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma.

•        Nam Mô Đức Chúa Jesus.

•        Nam Mô Đức Mẹ Maria.

•        Nam Mô 12 Tông Đồ Công Giáo cùng các Thánh.

•        Nam Mô 108 Thánh Tử Đạo của Việt Nam và các Thánh Công Giáo. 

•        Nam Mô Thánh Muhammad Giáo Chủ Hồi Giáo.

•        Nam Mô 5 Vị Thánh Mẫu Ngũ Hành.

•        Nam Mô Lục Châu Thánh Mẫu: Thánh Mẫu Châu Mỹ, Thánh Mẫu Châu Âu, Thánh Mẫu Thánh Mẫu Châu Á, Thánh Mẫu Châu Úc, Thánh Mẫu Châu Phi, Thánh Mẫu Châu Thái Bình Dương.

•        Nam Mô Long Vương, Long Vương Thánh Mẫu, Ngũ Long Công Chúa.

•        Nam Mô các Sư Tỷ Long Cung, Thủy Cung Thánh Mẫu Phú Quốc.

•        Nam Mô các Thái Tử, Chư vị Thánh Thần ở Long Cung, ở các Đại Dương và Thủy Giới.

•        Nam Mô Đại Tỷ Tỷ Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

•        Nam Mô Đức Đại Thánh Vương Việt Nam Trần Hưng Đạo, Đức Đại Thánh Vương Hoa Kỳ George Washington, Đại Thánh Vương Trung Hoa Quan Đế Công, Đại Thánh Vương Trần Quang Khải, Đại Thánh Quân Lê Văn Duyệt, Đại Thánh Văn Nguyễn Thái Học, Đại Thần Trấn Nam Nguyễn Trung Trực, Thần Hà Nội, Thần Bến Nghé, Thần Núi Ba Vì, Tam Tinh Thượng Thánh, từ đầu khởi nguồn Đường Cơ Long Hổ 1978 mãi cho tới ngày hôm nay.

•        Nam Mô Quốc Tổ và Quốc Mẫu Việt Nam-Lạc Long Quân-Âu Cơ, Thập Bát Hùng Vương.

•        Nam Mô Hồn Thiêng Sông Núi từ bao đời của 100 Bộ lạc giống nòi người Việt xa xưa từ bên Trung Quốc cho đến hôm nay hình chử S. Cùng tất cả Chư Vị Thánh Thần Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam của nước Việt Nam.

•        Nam Mô Thập Phương Vô Lượng Chư Thiên, Chư Thánh, Chư Thần khắp mười phương, tám hướng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần, Tứ Đại Thiên Vương.

•        Nam Mô Tổ Sư Minh Đăng Quang, hệ phái Khất Sĩ.

•        Nam Mô Cao Đài Tiên Ông.

•        Nam Mô Ngài Dương Tiễn, cùng các Thiên Binh Thiên Tướng.

•        Nam Mô chư vị Thần Hoàng, Sơn Thần, Thổ Thần, Thổ Địa, chư vị Thánh Thần 5 Non 7 Núi, Ông Vua Bà Chúa tứ phương, tám hướng, 12 phương, khắp toàn cõi nước Việt Nam.

•        Nam Mô Đệ Nhất và Đệ Nhị Long Thần Thất Sơn Núi Cấm: Huỳnh Long và Thanh Long,

•        Nam Mô Nhị Vị Long Thần núi Thiên Long Sơn: Xích Long và Bạch Long.

•        Nam Mô Sơn Thần Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang, Thiên Long Cung và hai vị Thiên Nhãn Thông và Thiên Nhĩ Thông. 

•        Nam Mô các chư vị thổ địa và hộ pháp cơ xưởng KNT, các chư vị hộ pháp nơi gia của Thái Tử.  

•        Nam Mô tất cả chư vị Thánh Thần của các nước khắp sáu châu, bốn biển trên toàn cõi địa cầu này mà Con chưa được biết.

Xin cung thỉnh tất cả các Chư Vị về nơi đây tham dự buổi lễ xin giảm nghiệp cho nhân loại.

Hôm nay, ngày 30 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 11 tháng 3 năm Quí Mão, Con Thiên Nhãn Thái Tử Thiên Hòang -Thiên Tuấn Kiệt, cùng Công Chúa Long Cung Huyền Châu Thiên Hạnh Thảo, và gia quyến, cùng các thiện nam, tín nữ, cùng các đệ tử họ Thiên xa gần khắp nơi, ở các tiểu bang tề tụ đông đủ hôm nay tại núi Thiên Long Sơn, thành phố Milpitas, miền Bắc tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Kính thưa Cha Mẹ, cùng các chư vị Tiên Trưởng, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh, chư Thần, chư vị Phật Hoàng sư phụ, Tế Công sư phụ, Tổ Sư sư phụ, Đức Thầy sư phụ, nhạc Phụ Long Vương, Long Mẫu, Nhũ Mẫu, Đại Thánh Mẫu Tỷ Tỷ, cùng 24 Huynh Đệ Tỷ Muội của Con trên Trời, cùng các chư vị hộ pháp, gia hộ cho Thái Tử xưa nay, chỉ đường, dẫn lối, dạy dỗ cho Con có ngày hôm nay. Con rất vui và tự hào kiếp này được Cha chọn, cho Con hạ phàm, mang thân người Việt, lập Đạo Thiên Tâm cứu đời. Thuở nhỏ, có những lúc sống cô độc khổ cực, lưu lạc xứ người, một mình sống giữa trời, không ai nương tựa. Sống thấp hèn, chức phận nhỏ nhoi, bình thường, chịu nhiều hiếp ức kỳ thị của người đời. Nhưng Con đều không buồn giận, vẫn kiên trì vượt qua; từ cơ xưởng làm ăn, cho tới giấy phép mở cổng Núi này; lên mạng truyền tin chỉ lối, mong mọi người hiểu cái sự chết sống vô thường đang diễn biến trước mắt, Thiên Tai, Bịnh Dịch, Kinh Tế , Đói Khổ, Chiến Tranh, còn  gọi là ngày Tận thế và đang sàng lọc chọn người hiền, mong mọi người bỏ ác hướng Thiện để dự hội Long Hoa, hội anh tài khắp sáu châu tề tụ về đất Mẹ, xây dựng lại một Việt Nam mới rạng ngời, sánh vai cùng Cường Quốc. Vậy mà cũng bị chửi mắng, xỉa xói, nhục mạ đủ thứ, cùng giống dân mình, nhưng Con luôn thương mến họ, và cầu xin cho những người đó, xin cho toàn cõi địa cầu này.

Xin Cha cho giản hồi bom nguyên tử; 2022 xin cho xe tăng Nga không chiếm thành Kiev và hôm nay Con cùng các đệ tử họ Thiên, cùng cộng lực, cộng đức, có mặt hiện diện nơi đây, thành tâm cầu khấn xin Cha Mẹ cho Chiến Tranh, Bịnh Dịch, Kinh Tế, Thiên Tai, Đói Khổ, sớm qua mau; cái ác ra đi, chỉ còn lại cái thiện; cho thế giới trật tự ổn định lại; cho Đức Thầy sớm xuất hiện, cho Con có cơ hội lo cho dân cơm no, áo ấm, cho Phật Di Lạc ra đời. Đức Phật Di Lạc ra đời cho bá tánh có cuộc sống An Bình, Hạnh Phúc; cho Thiên tướng Trump sớm trở lại ổn định trật tự thế giới, cho đầm lầy kỳ này sẽ tát cạn, cho kinh tế Mỹ ổn định trở lại; cho Con sớm được về Việt Nam làm xong phần nhiệm vụ còn lại; cho con dân Việt Nam thoát cảnh áp bức, sống khổ cực, đói kém, tuổi nhục, cơ hàn, làm lao động-sanh dùm khắp mọi nơi, cho sáu triệu chim hiền được trở về xây dựng lại một mái nhà mới Việt Nam; cho anh em Bắc-Trung-Nam đoàn kết, ai ai cũng bình đẳng, không phân biệt, ta đây ăn nói lưu loát là chức trưởng, còn ngươi ăn nói chất phát miền Nam là chức phó; cho Thầy ra Thầy, cho tục ra tục, không còn lấy Đạo làm Đời, không còn mượn áo vàng đẹp trai, ăn nói ru ngủ, chỉ để thu tài, không khai trí cho Phật tử, còn làm cho Phật tử không tin Cha Mẹ, không tin có Phật Di Lạc sắp ra đời, làm cho xã hội xáo trộn, mất đi niềm tin Trời Phật, nước Việt nay không còn mấy ai tròn hiếu nghĩa đạo vợ chồng, trẻ nhỏ hung hăng, người lớn vui chơi thác loạn. Dân giờ không còn tin chính quyền, chính quyền thấp không tin chính quyền cấp cao, đảng viên không tin lãnh đạo, lãnh đạo không tin lãnh đạo trung ương; cứ đốt củi, đốt lò, đấu đá lẫn nhau, chỉ vì phe nhóm cá nhân, tranh dành quyền lợi riêng, không màng gì tới dân, không lo cho dân, mặc ai chết thì chết, ai sống thì sống; cả nước mọi nơi dân chúng thiếu thốn, thuốc men không có, nhà thương sắp bị đóng cửa, không việc làm, công ty bỏ đi, nhân công Bình Dương về quê làm ruộng cũng không có ruộng mà làm, chợ Bến Thành vắng lặng đìu hiu, Sài gòn giờ là thành phố buồn, thành phố ma.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.