PHẬT DI LẠC KHI NÀO XUẤT HIỆN? THƯỢNG NGƯƠN VÀ TƯƠNG LAI NHÂN LOẠI RA SAO? 

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

PHẬT DI LẠC KHI NÀO XUẤT HIỆN? THƯỢNG NGƯƠN VÀ TƯƠNG LAI NHÂN LOẠI RA SAO? 

Khi tình hình thế giới và Việt Nam ngày càng trở nên khó khăn thì các chư Phật, Thánh, Tiên đã dần dần lộ diện như Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, ngài Xá Lợi Phất, Đại Ca Diếp, Mục Kiền Liên… Các chư vị đã tái sanh trên khắp địa cầu và đang chờ đủ cơ duyên để ra cứu đời.

Phật Di Lạc khi nào xuất hiện? Khi chiến tranh qua đi và hoà bình trở lại thì Phật Di Lạc sẽ xuất hiện. Phật Di Lạc sẽ thống nhất tất cả các quốc gia và tôn giáo thành một. Những người giữ được Tứ Ân (trí, tín, lễ, nghĩa) sẽ gặp được Phật Di Lạc.

Vào thời kỳ Thượng Ngươn, nhân loại chỉ có một đạo thống nhất và tất cả sẽ thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, đấng tối cao của nhân loại và học theo thuyết Phật để thăng tiến tâm linh.

Tương lai nhân loại sẽ du hành qua những phương tiện tối tân nhất như phi thuyền và sẽ có những đứa trẻ thông minh. Mọi người vẫn ngồi thiền đọc kinh để phát triển tâm linh và tất cả tôn giáo sẽ thống nhất thành Thiên Đạo, thờ duy nhất Thượng Đế.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.