Liên Quan Thiên Tâm

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

TAM ĐẠI TẠNG KINH

TỔNG HỢP

Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn

Vào năm 80 tuổi, và trải qua 45 năm thuyết pháp độ sanh sau ngày chứng quả Phật, nằm gối lên hông phải, mặt hướng về phía Tây, đức Phật

Thích Ca: Đức Phật Lịch Sử

Sĩ Đạt Ta Cồ Đàm là hoàng tử của dòng Thích Ca, có kinh đô tại Ca Tỳ La Vệ – hiện thuộc Nepal – vào khoảng năm 700 trước

Tế Điên – Phật Sống

Daoji, thường gọi TẾ ĐIÊN, là một tu sĩ thời Nam Tống ở Trung Quốc ( 1127 – 1279) Tên thật của ngài là Li Xiuyuan. Tương truyền rằng Tế

Dược sư – Đức Phật Thầy Thuốc

Bhaisaija nghĩa là “chữa lành”, Guru nghĩa là “Bậc thầy”. Ngài được sùng kính trong Phật giáo đại thừa về năng lực chữa lành, bệnh thân và bệnh tâm. Dược

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.