Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn

Vào năm 80 tuổi, và trải qua 45 năm thuyết pháp độ sanh sau ngày chứng quả Phật, nằm gối lên hông phải, mặt hướng về phía Tây, đức Phật nhập niết bàn.

Kinh đại bát niết bàn mô tả ngày cuối của đức phật, và những đoạn kinh này thường được đọc vào ngày kỷ niệm đức Phật nhập niết bàn.

“Này các tỳ kheo, lắng nghe, đây là lời khuyên sau cùng của ta cho các con. Tất cả mọi vật đều vô thường. Hãy cố gắng tinh cần để đạt giải thoát”. Đó là những lời cuối cùng của đức Phật.

Rồi đức Phật vào thiền định. Đi từ tầng thấp đến tầng cao hơn, càng lúc càng sâu hơn. Rồi ngài xả định lần cuối, từ đó nhập vô dư y niết bàn ( Sự giải thoát khỏi vòng tròn chết và tái sanh. Không để lại bất kỳ điều gì có thể gây nên sự tái sanh ở thế giới này hay thế giới khác.)

Ngày đức Phật nhập niết bàn vào năm 544 trước tây lịch, vào ngày trăng tròn thángg 5, trong lịch Ấn là ngày Vesak.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.