Phật A Di Đà – Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Phật A Di Đà – Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang

Tiếng Phạn, A Di Đà có nghĩa là “vô lượng quang”, cũng gọi là “vô lượng thọ”.

Theo kinh điển Tịnh độ tông thì nhiều kiếp trước có một tỳ kheo tên Pháp Tạng lập 48 đại nguyện, nguyện thứ 18 hứa rằng, khi thành Phật, tất cả những ai tin nơi ngài, và niệm danh hiệu ngài, sẽ được tái sanh ở cõi giới của ngài, và sống trong hạnh phúc an bình cho tới khi họ thành chánh quả.

Hoàn thành lời thệ nguyện, Phật A Di Đà cai quản cõi tịnh độ phương Đông.

Chúng ta có thể hình dung cõi tịnh độ như một vũ trụ tồn tại song song ( với thế giới chúng ta đang sống), được hình thành bởi công đức vô lượng của một vị Phật.

Ở cõi Tịnh Độ, mọi thứ đều hỗ trợ cho việc học pháp.

Việc thờ phượng phật A Di Đà du nhập vào Trung Quốc khoảng năm 650, và từ đó phát triển sang Nhật bản.

Thần chú A di Đà :  Om ami dewa Hri.

Thần chú A Di Đà là thần chú linh thiêng bảo vệ bạn khỏi trở ngại, nguy hiểm, và vượt qua mọi chướng duyên để thành công, cũng được biết dưới tên gọi là “Đà La Ni dứt trừ tận gốc rễ nghiệp chướng, và tái sanh cõi tịnh độ”, gọi ngắn là “thần chú tái sanh”.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.