Địa Tạng Vương – Người Cứu Giúp Ở Cõi Địa Ngục.

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Địa Tạng Vương – Người Cứu Giúp Ở Cõi Địa Ngục.

Địa tạng vương bồ tát, được Ấn Độ biết đến vào sớm nhất là thế kỷ thứ tư.

Địa tạng vương bồ tát được biết đến chủ yếu là bồ tát của cõi âm, dù ngài đi khắp lục đạo, và là người hướng dẫn, bảo vệ cho những ai trong cảnh giới chờ tái sanh

Trong Phạn ngữ, Ksitigarbha có nghĩa là “tài sản quí giá của Đất”

Địa tạng vương bồ tát thường được khắc họa với đầu trọc, và quần áo tỳ kheo, để lộ đôi chân trần, biểu lộ ý là ngài đi đến bất kỳ nơi nào cần đến ngài.

Ngài cầm viên như ý bảo châu ở tay trái, và tay phải cầm tích trược với sáu vòng xuyến ở phần đầu.

6 vòng xuyến đại biểu sự tinh thông của ngài ở lục đạo, và sáu pháp ba la mật.

Lục đạo: Thiên, A tu la, Nhân, Súc sanh, Ngạ Quỉ, Địa Ngục.

Lục độ ba la mật: Bố Thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh Tấn, Thiền Định và Trí Tuệ

Thần chú giải trừ nghiệp chướng của Địa Tạng Vương Bồ Tát:  Om Pramani Dhani Svaha.

“Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật”                                   

Bởi lời thệ nguyện này, Địa Tạng Vương bồ tát được gắn liền với cõi địa ngục, nhưng mục đích của ngài là giải thoát mọi chúng sanh ở lục đạo, không riêng cõi địa ngục.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.