Thích Ca: Đức Phật Lịch Sử

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Thích Ca: Đức Phật Lịch Sử

Sĩ Đạt Ta Cồ Đàm là hoàng tử của dòng Thích Ca, có kinh đô tại Ca Tỳ La Vệ – hiện thuộc Nepal – vào khoảng năm 700 trước tây lịch.

Trong Phạn ngữ, tên của ngài nghĩa là “bậc hiền nhân của dòng Thích Ca”

Ngài kết hôn với công chúa Da du đà la, và có một con trai, La Hầu La.

Vào khoảng năm 20 tuổi, ngài bị chấn động/xúc động ( cảm động đậy ! ) khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh BỆNH, GIÀ và CHẾT .

Vào năm 29 tuổi, ngài từ bỏ đời sống gia đình, tước vị hoàng tộc và trở thành du sĩ tìm cầu giải thoát.

Ngài chứng đắc quả giải thoát toàn giác trong lúc thiền định dưới cội cây bồ đề vào khoảng năm 35 tuổi, qua việc chứng đắc ba loại tri kiến ( minh: biết) :

– Biết hết các kiếp sống trước của ngài

– Nghiệp và sự tái sanh của mọi loài

– Tứ diệu Đế ( bốn sự thật : Khổ, Tập, Diệt, Đạo – đã giải thích trong video clip vừa rồi, phần info)

Từ đây, ngài được gọi là PHẬT.

Phật có nghĩa là “bậc toàn giác”,

“Ta dạy về sự đau khổ, nguyên nhân của nó, cách mà nó bị diệt, và con đường diệt nó. Đó là tất cả những gì ta dạy”, đức Phật tuyên bố như thế 2500 trước.

Ngài giảng dạy giáo pháp trọn đời và nhập niết bàn vào khoảng năm ngài 80 tuổi.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.