May 27, 2023

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

TAM ĐẠI TẠNG KINH

TỔNG HỢP

Khai Thị Về Ăn Chay

Tại sao đạo Phật lại đề xướng ăn chay? Ðáp: Người ăn chay thì dục niệm nhẹ. Kẻ ăn mặn thì dục niệm nặng nề. Có tôn giáo cho rằng động

Tương Lai Của Nhân Loại

Trong thời đại hiện nay, khi kỹ thuật và chủ nghĩa vật chất lan tràn, chúng ta cần xem xét cẩn thận sự suy nghĩ của thời đại và tự

Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn

Vào năm 80 tuổi, và trải qua 45 năm thuyết pháp độ sanh sau ngày chứng quả Phật, nằm gối lên hông phải, mặt hướng về phía Tây, đức Phật

Thích Ca: Đức Phật Lịch Sử

Sĩ Đạt Ta Cồ Đàm là hoàng tử của dòng Thích Ca, có kinh đô tại Ca Tỳ La Vệ – hiện thuộc Nepal – vào khoảng năm 700 trước

Tế Điên – Phật Sống

Daoji, thường gọi TẾ ĐIÊN, là một tu sĩ thời Nam Tống ở Trung Quốc ( 1127 – 1279) Tên thật của ngài là Li Xiuyuan. Tương truyền rằng Tế

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.