Tiên Tri Sấm Trạng Trình

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Tiên Tri Sấm Trạng Trình

Không thể phủ nhận rằng những lời tiên tri của sấm Trạng Trình chưa được xác thực, nhưng vai trò của nó trong lịch sử Việt Nam vẫn được coi là quan trọng.

Bởi hội Thánh mở tại Trung Ương cho nên các vị Phật Tiên đều xuống thế ở Việt Nam.

“Nước Việt Nam nhằm cõi Trung Ương, sau sẽ có Phật Tiên tại thế”.

Chính vì thế mà Đức Huỳnh Giáo Chủ được lệnh lâm phàm.

Ngày vâng chỉ đáo-lai trần-thế,

Cõi Trung-Ương nhằm đất nước Việt-Nam.

Chọn một chàng tuổi trẻ tục-phàm,

Mượn tay gã, tờ hoa Thần hạ bút.

Khuyên bá-tánh tầm Tiên rời tục,

Chỉ máy Trời bày tỏ việc về sau.

Gái cùng trai già trẻ bước vào,

Đường trí-huệ qui-y gìn Đạo-pháp.

(Đức Huỳnh Giáo Chủ)

Nói đến Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có lẽ ai cũng biết ngài tài ba lỗi đặt như thế nào. Trong sấm Trạng Trình có câu “Khỉ hú trời Nam cá hóa Rồng, gà kêu Nam Bắc hội Long Hoa…

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.