Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương

Tây Phương quảng mục thiên vương, vị thần có thiên nhãn thông, là một trong tứ đại thiên vương.

Ông là vị vua bảo vệ phương Tây và là thủ lãnh của loài Nagas ( loài rồng ẩn sâu dưới đáy đại dương). Ông nhìn thấu quỉ dữ, trừng phạt quỉ dữ, và khuyến khích, ủng hộ việc tìm cầu đạo giải thoát.

Ở tiền kiếp, ông là một Garuda ( Kim xí điểu – Loài chim thần to có thể hiện hình người), cùng với Bắc phương đa văn thiên vương, đã tấn công hai con rồng Nagas đang bình thản nổi trên bề mặt đại dương, nhưng không thể làm hại chúng. Hai con nagas giải thích rằng, chúng đã qui y đức Phật Kashyapa và giới luật đã bảo vệ chúng. Nghe điều này, hai vị thiên vương cũng qui y Phật.

Hai con rồng nagas và hai con kim xí điểu đều nguyện cầu tái sanh vào thời đức Phật Thích Ca để ủng hộ ngài.

Ngài bảo vệ chúng sanh ở cõi phía Tây, đẩy lùi các năng lực ngăn trở việc thực hành chánh pháp.

Ngài cũng như mấy vị kia, thề bảo vệ chánh pháp trước đức Phật Thích Ca mâu ni

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.