Quán Âm: Vị Bồ Tát Có Lòng Từ Bi Vô Lượng

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Quán Âm: Vị Bồ Tát Có Lòng Từ Bi Vô Lượng

Trong tiếng Phạn, Avalokiteshvara có nghĩa “người nghe tiếng kêu than – thống khổ của thế giới”

Quán Âm bồ tát được sùng kính như biểu tượng của Karuna. Karuna là các hành vi xuất phát từ lòng trắc ẩn, và sự mong muốn giải thoát khổ đau cho kẻ khác.

Việc thờ phượng bồ tát này dưới tên “Quan Âm” được du nhập vào Trung Quốc sớm nhất là ở thế kỷ thứ nhất, và được thờ phượng tại tất cả các chùa Phật giáo vào thế kỷ thứ sáu.

Bồ tát được nói là xuất hiện khắp nơi, kể cả ở địa ngục, để giúp chúng hữu tình trong cơn nguy khốn và khổ đau.

Một đặc điểm của bồ tát Quán Âm là ngài có thể tùy duyên hóa hiện để độ sanh.

Phật giáo đại thừa liên hệ Quán Âm bồ tác với lục tự đại minh thần chú : Án ma ni bát mê hồng.

Nghĩa thoát ý là : Này hỡi ! viên ngọc trong hoa sen !

Ngọc tượng trưng cho tình thương và lòng trắc ẩn, nó cũng là biểu tượng cho sự mong muốn được chứng đắc quả vị vô thượng bồ đề.

Hoa sen tượng trưng cho trí tuệ.

Lục tự đại minh thần chú là thần chú được nhiều người biết đến nhất trong thần chú Phật giáo.

Đức Phật dạy rất nhiều giáo pháp khác nhau để diệt trừ nguyên nhân khổ đau.

Phương pháp có sức mạnh nhất, là phương pháp dựa trên sự thực hành từ tâm.

Tên của phương pháp ấy là “Mahayana” hay “Cỗ xe lớn”, bởi vì thực hành pháp ấy, lợi lạc mọi loài hữu tình, không phân biệt  một ai.

Pháp này giống như chiếc thuyền to chở hết mọi loài trên thế gian xuyên qua biển khổ.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.