Phật Di Lặc – Vị Phật tương lai.

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Phật Di Lặc – Vị Phật tương lai.

Maitreya (Di Lặc) là vị bồ tát nhất sinh bổ xứ (chỉ còn một kiếp nữa là thành phật) là vị Phật tương lai của thế giới này.

Nguồn gốc tên lấy từ tiếng Phạn “Maitri” ( Pali là Metta), tức “tâm từ”.

Đức Di Lặc là hiện thân của tình thương rộng khắp muôn loài.

Di lặc là vị bồ tát sẽ giáng thế ở tương lai, đạt được trí tuệ toàn giác, và giảng dạy chánh pháp. Theo kinh điển,  Di Lặc sẽ là vị Phật kế tiếp đức Phật hiện tại, Thích Ca mâu ni. Lời tiên tri lúc ngài Di Lặc giáng thế sẽ vào thời mạt pháp. Khi chánh pháp biến mất hầu hết ở trên thế gian.

Bồ tát Di Lặc hiện ở Đâu Suất đà thiên, được biết người ta có thể gặp ngài qua thiền định.

Phật Thích Ca trước kia cũng ở Đâu Suất đà thiên trước khi giáng trần, như tất cả các vị bồ tát khác ở Đâu suất trước khi họ tái sanh vào cõi người để trở thành Phật.

Bồ tát Di Lặc là vị bồ tát được thờ phượng sớm nhất và được nhắc đến ở kinh điển vào khoảng thế kỷ thứ ba.

Theo Phật giáo nguyên thủy, bồ tát là người vẫn đang tu tập để chứng quả toàn giác ( quả vị Phật)

Theo Phật giáo đại thừa thì bồ tát là vị có thể nhập niết bàn nhưng vì từ bi, ngài ở lại để độ sanh.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.