Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương

Vị hộ thần phương Nam

Nam Phương Thiên Vương, người bảo vệ ở phía Nam và là thủ lãnh của loài Cưu Bàn Trà, loài ở cõi trời Dục Giới. Ngài sống trong lâu đài bằng pha Lê. Tên ngài có nghĩa là “tăng trưởng mãi mãi”

Nam Phương Thiên Phương là người bảo vệ thế giới, được thờ cúng như vị hộ pháp.

Nam Phương Thiên Vương, cùng với các hộ pháp khác, bảo vệ mẹ của đức Phật Thích Ca trước khi ngài hạ sinh, và tiếp tục trợ giúp ngài trong suốt cuộc đời của ngài.

Ngài được biết đến như là “vị giúp tăng trưởng đức hạnh “, dùng thanh gươm trí tuệ để khống chế loài tà ma. Đôi lúc được gọi là “tăng trưởng thiên vương “, bằng cách khống chế tà ma, ngài giúp thiện căn tăng trưởng trong cuộc sống của mọi loài hữu tình.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.