Lời Dạy Của Thiên Tuấn Kiệt

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Lời Dạy Của Thiên Tuấn Kiệt

Đây là những chỉ dẫn trích theo lời dạy của Thiên Tuấn Kiệt để áp dụng vào đời sống hằng ngày.

Trước khi ăn thức ăn nên đọc câu chú ngắn “Án Tam Bạt Da Dà Da” 3-7 lần để tránh những chất gây hại và thải độc trong thức ăn đó.

Câu kinh ngắn mỗi người nên đọc trước mỗi sáng khi thức dậy.

Lợi ích của câu kinh này là giảm bớt nghiệp sát sanh những con vật chúng ta vô tình giết hại trong ngày.

Tùng triêu dần đán trực chí mộ

Nhất thiết chúng sanh từ hồi hộ

Nhược ư túc hạ tán kỳ hình

Nguyện như tức thời sanh tịnh độ

Án dật đế luật ni tá ha

Trích theo lời dạy của Thiên Tuấn Kiệt  

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.