Hùng Vương

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Hùng Vương

Hùng Vương hay Vua Hùng được xem là người sáng lập ra nước Việt Nam, vương triều đầu tiên của Việt Nam ( 2879 – 258 trước công nguyên). Kinh Dương Vương tên tục là Lộc Tục.

Ông là biểu tượng huyền thoại của người Việt cổ, là vị vua Hùng đầu tiên, được nhắc tới trong Đại Việt Sử Ký toàn thư là người có công qui tập tất cả những chư hầu trong lãnh địa thành một quốc gia thống nhất, và là người sáng lập ra triều đại Hồng Bàng.

Ông là vị vua đầu tiên của người Việt, là cha của Lạc Long Quân.

Ông được nói là sống 260 năm. Hùng Vương cai quản nước Xích Quỉ, sau đổi tên thành Văn Lang, bắt đầu từ năm 2879, với thủ đô ở Phong Châu ( Bạch Hạc, Phú Thọ), phân quốc gia thành 15 bộ.

Vương quốc của ông được nói là trải dài từ nơi mà ngày nay là vùng nam Trung Quốc tới trung tâm Việt Nam.

Tất cả những vị vua tiếp theo đều gọi là Hùng Vương.

Văn Lang được cai quản bởi 88 vua Hùng, nhưng chỉ có 18 tên là có ghi chép ( hay, theo nghiên cứu gần đây, 18 tên của 18 triều đại).

Tổ chức quốc gia còn đơn giản. Hùng vương đứng đầu Văn Lang.

Quan Văn gọi là Lạc Hầu, quan võ là Lạc Tướng.

Con trai vua gọi là Quan Lang. Con gái vua gọi là Mỵ Nương, các quan nhỏ/già làng gọi là Bồ Chính.

Vương triều diệt vong vào tay Thục Phán, người ở bộ lạc Âu Việt. Thục Phá  đã hợp nhất các bộ lạc Âu Việt với Lạc Việt tạo nên vương quốc mới của Âu Việt.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.