Đức Phật Nói Trước Về Đức Huỳnh Giáo Chủ Cách Đây 2500 Năm

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đức Phật Nói Trước Về Đức Huỳnh Giáo Chủ Cách Đây 2500 Năm

Năm 1975 sau khi đất nước được giải phóng hoàn toàn thì lúc này có một chiếc xe jeep chở bốn người quan chức cáo cấp vào đến chùa An Hòa Tự để tìm hiểu về Phật Giáo Hòa Hảo. Khi xe vừa đến trước của sân chùa đi thẳng vào. Lúc này có một tiền bối cao niên ra chào đón : – Dạ xin chào các ông đi tìm ai ?

Có một người trong số 4 người nói: – Chúng tôi đến đây để tìm hiểu về giáo chủ của Phật Giáo Hòa Hảo thì lúc này đồng đạo cao niên mời ngồi uốn trà nước để trao đổi vào nói chuyện hồi lâu, thì có một vị mới hỏi như vầy: – Chúng tôi biết phật Thích Ca vì ngài bỏ ngôi thái tử vào rừng tu chính quả, còn Thầy của các anh không tu sao mà làm sao thành Phật xin ông giải thích cho chúng tôi biết.

Lúc này đồng đạo cao niên mới trả lời lại: – Thưa mấy ông, mấy ông đã từng nghe qua 12 bộ kinh của đức Như Lai chưa ? Mấy vị khách nói : – Chúng tôi có xem qua, nhưng mà xem không hết xin ông vui lòng nói lại cho chúng tôi biết. Đồng đạo kể và nói : – Thưa các ông khi xưa tôi có xem qua 12 bộ kinh của đức phật và tôi xem được một bộ kinh cổ có viết một đoạn trùng khớp với hiện cảnh Thầy tôi bây giờ. Thưa các ông sau khi Thế Tôn đắc đạo ngài thuyết pháp 49 năm độ đời, rồi một hôm ngài báo cho các đệ tử biết là Ngài 3 tháng nữa sẽ nhập diệt, thì lúc này ông Anan nghe được nhưng vì xa quá nên không thể về kịp nên là người về sau cùng.

– Khi về thì thấy đức Thế Tôn đang nằm, ngài liền đảnh lể và khóc, Thế Tôn thấy vậy mới nói; – Anan à, sao hôm nay ông khóc thê thảm và bi ai như thế. Anan mới thưa rằng: – Bạch Thế Tôn, thế gian tiếc vì mất một vị Thầy. Đức Phật trả lời: – Ta có nhập diệt đi nữa thì Thầy các ông vẫn gần gũi các ông.

Anan mới bạch thưa tiếp: – Dạ bạch Thế Tôn, ngài đã nhập diệt rồi thì làm sao mà gần gũi các con được

Đức Phật bèn nói: – Giới pháp của ta là thầy của các con đó, cứ hành trì đi, quảng bá đi thì công đức vô lượng. Anan à ta không phải Phật trước cũng chẳng phải Phật sau trong thời gian ta nhập diệt rồi qua đến thời tượng pháp thì giáo pháp của ta bị xê chuyển rồi. Qua đến thời tượng pháp hơn 2500 năm có một vị Phật, người ấy thay mặt cho ta hoằng truyền chánh pháp của ta lại.

Lúc này Anan mới thưa: – Bạch Thế Tôn, như vậy chúng con làm sao để nhìn được một vị Phật giáng thế, hoằng truyền chánh pháp của Thế Tôn xin ngài cho con biết có hiện tượng gì không ?

Đức Thế Tôn nói: – Sau khi ta nhập diệt hơn 2500 năm sẽ có một vị Phật ra đời để thay mặt cho ta tái diễn chánh pháp là một vị Phật này, không học mà thông, không tu mà chứng, trí tuệ toàn năng toàn giác.

Anan mới thưa tiếp: – Bạch Thế Tôn còn có hiện tượng hay mầu nhiệm nào khác không ?

Đức Thế Tôn nói : – Một vị Phật ra đời, thay mặt cho Như Lai hoằng truyền chánh pháp của Như Lai có viết tôn chỉ hành đạo, bát chánh đạo, tứ diệu đế thập nhị nhân duyên.

Đồng đạo cao niên tiếp lời: – Từ ngày Thế Tôn nhập diệt, trao truyền 28 vị tổ, tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma truyền trao qua Trung Hoa thêm 5 vị nữa là 33 vị Tổ, mà các vị đâu có vị nào viết về tôn chỉ hành đạo, bát chánh đạo, tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên không ?

Và những lời của Đức Thế Tôn đã ứng hiện và Thầy tôi là Phật không sai chỗ nào các anh nên biết năm 1939 Thầy tôi ra mở đạo có viết hết tất cả về tôn chỉ hành đạo, tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên đó vậy các anh có đồng ý tôi nói đúng không. Lúc này bốn vị khách nói : – Nảy giờ ông kể thì chúng tôi thỏa mãn rồi, và hai bên mới trò truyện thêm chút nữa thì bốn vị đứng dậy chào ra về.

Từ trước đến nay, Thầy là Phật lâm phàm chỉ riêng ngài không tu mà chứng, không học mà thông, xuống đây chờ ngày mở đạo dạy đời mà thôi vì ngài là Phật rồi không cần phải tu chi nữa cho nên người phàm ở thế gian này không biết gì. Vì một vị Phật lầm phàm tức đã tu hành nhiều đời nhiều kiếp rồi, Như Thầy của ta còn trẻ mà thông biết tất cả quá khứ vị lai, vậy chúng ta hãy mau đem giáo pháp của ngài khai triển cho mọi người được hiểu, giáo pháp của Thầy là chấn hưng lại giáo pháp của Như Lai và ngài từng nói rằng: ” Ta không quên ta là một đại đệ tử trung thành của Đức Thích Ca” .

Nam Mô Kim Sơn Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tất cả những gì nói trong trang để mọi người tham khảo trao dồi mục đích chính vẫn là khuyên mọi người hãy rán lo tu niệm làm lành lánh dữ, để sau này thân thể được nhàn hạ linh hồn được thảnh thơi và bình yên hạnh phúc.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.