Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương – Hộ Thần Phương Đông.

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương – Hộ Thần Phương Đông.

Đông Phương trì quốc thiên vương – Hộ thần phương Đông.

Tên ngài có nghĩa “người gìn giữ đất nước” hay “người trong coi vùng đất”.

Ngài là hộ thần phương Đông và vua của loài Càn Thát Bà – nhạc công của trời.

Vũ khí biểu tượng của ngài là cây tỳ bà. Ngài hiền hòa, từ bi và bảo vệ mọi loài.

Đông Phương trì quốc thiên vương là người đứng đầu nhóm nhạc công thiên giới ( Càn thát bà), là vị bảo vệ thế giới, được thờ phượng như vị hộ pháp. Ngài sống ở phía đông, sườn dốc núi Meru ở tầng trời tứ đại thiên vương.

Giống các vị trời kia, Nam, Bắc, Tây thiên vương, ngài thề bảo vệ chánh pháp trước đức Phật Thích Ca.

Ngài là vị thần âm nhạc, một biểu tượng phổ biến của những nhạc công. Nếu bạn đang theo đuổi con đường âm nhạc, dâng cúng lễ vật cho ngài là điều nên làm.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.