Bài Sớ Cầu Siêu Vong Linh Về Trời 26.09.2023

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Bài Sớ Cầu Siêu Vong Linh Về Trời 26.09.2023

Nam Mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha (6 lần).

• Nam Mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vua Mẹ (6 lần).

• Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy, Thập Phương Vô Lượng Phật.

• Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

• Nam Mô A Di Đà Phật.

• Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

• Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

• Nam Mô Thập Phương Vô Lượng Bồ Tát.

• Nam Mô Tế Công Hoà Thượng Sư Phụ.

• Nam Mô Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma.

. Nam Mô Đức Chúa Jesus

.Nam Mô Đức Mẹ Maria

Nam Mô Thánh Muhammad Giáo Chủ Hồi Giáo.

• Nam Mô Thập Phương vô Lượng Chư

Thiên, Chư Thánh, Chư Thần khắp mười phương tám hướng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần, Tứ Đại Thiên Vương.

• Nam Mô Thánh Mẫu Lục Châu, Thánh Mẫu Châu Mỹ,Thánh Mẫu Châu Âu,Thánh Mẫu Thánh Mẫu Châu Á ,Thánh Mẫu Thái Bình Dương,Thánh Mẫu Châu Út,Thánh Mẫu Châu Phi.

• Nam Mô Long Vương, Long Mẫu,Ngũ Long Công Chúa và các Thái Tử Long Cung.

• Nam Mô Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông Sư Phụ.

• Nam Mô Đức Phật Thầy Tây An Sư Phụ.

.Nam Mô Tổ Sư Hệ Phái Khất Sỉ Tổ Sư Minh Đăng Quang.

.Nam Mô Cao Đài Tiên Ông

• Nam Mô Quốc Tổ Quốc Mẫu Hùng Vương.

• Nam Mô Đại Tỷ Tỷ Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

.Nam Mô Tứ Đại Thiên Vương

• Nam Mô Chư Vị Thánh Thần Long Cung Thủy Giới.

• Nam Mô các Sư Tỷ Long Cung, Thủy Cung Thánh Mẫu Phú Quốc.

Nam Mô Chư Vị Thần Hòang,Sơn Thần, Thổ Thần, Thổ Địa, Chư Vị Thánh Thần 5 Non 7 Núi, Ông Vua Bà Chúa tứ phương tám hướng 12 phương khắp toàn cõi Nước Việt nam

Nam Mô tất cã các chư vị Thánh Thần của các nước khắp cùng năm châu bốn biển trên toàn cỏi địa cầu này mà con được chưa biết.

• Nam Mô Đệ Nhất và Đệ Nhị Long Thần Thất Sơn Núi Cấm. Huỳnh Long và Thanh Long

• Nam Mô Xích Long và Bạch Long, Nhị Vị Long Thần núi Thiên Long Sơn.

• Nam Mô Đức Đại Thánh Vương Trần Hưng Đạo, Đức Đại Thánh Vương George Washington,Đại Thánh Quan Đế Công,Đại Thánh Vương Trần Quang Khải, Đại Thánh Quân Lê Văn Duyệt, Đại Thánh Văn Nguyễn Thái Học, Đại Thần Trấn Nam Nguyễn Trung Trực,Thần Bến Nghé,Thần Núi Ba Vì từ đầu Khởi nguồn Đường Cơ Long Hổ 1978 mải cho tới ngày hôm nay

Nam Mô Hồn Thiêng Sông Núi từ bao đời của 100 Bộ lạc gióng nòi người Việt xa xưa từ bên Trung Quốc cho đến hôm nay Hình chử S. Cùng tất cả Chư Vị Thánh Thần Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam của nước Việt Nam.

Namo cung thỉnh các Chư Vị thổ địa và hộ pháp cơ xưởng KNT các Chư Vị hộ pháp nơi gia của Thái Tử

Xin cung thỉnh tất cả các Chư Vị về nơi đây tham dự buổi lễ xin giảm nghiệp cho nhân loại

Hôm nay ngày 26th tháng 9 nhầm ngày 1 12Tháng 8 âm lịch cũng cùng ngày giổ SP đức thầy Con Thiên Tuấn Kiệt Thái tử Thiên Đình cùng Thiên Hạnh Thão Huyền Châu công chúa Long Cung ,hai nhi với các đệ tử họ Thiên tâm thành có mặt hôm nay trên núi TLS làm buổi lể cầu xin cha Ngọc Hoàng Thượng Đế chư Phật chư Thiên trưởng siêu độ giải thoát cho những vong linh trên thế giới gần đây đã chết oan tức do nạn nước lửa 🔥 bịnh tật chiến tranh đói rách và cho thế giới sớm ổn định lại chật tự ,Kinh Tế Thiên Tai,cho Vietnam sớm có một Vietnam mới cho sp đức thầy mau xuất hiện cho con được về giúp bá tánh ,cho tướng Trump chở lại nhà trắng cho những cái ác những Quốc gia độc tài vô thần nhanh chóng bị tiêu diệt cho cái thiệt cái thiện người tốt được sống sót qua nạn tai tận thế sàng lọc bỉ cực nầy sớm tới thời thái lai để được dự hội Long Hoa ,cho đạo Thiên Tâm loan truyền toàn Thế giới để cứu vãn được nhiều người về với Cha mẹ mong cha mẹ chư Phật cảm ứng chứng minh lòng thành của chúng con.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.