Bài Khấn Trong Dịp Lễ, Tết, Lập Đàn Tràng và Các Dịp Khác

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

 Bài Khấn Trong Dịp Lễ, Tết, Lập Đàn Tràng và Các Dịp Khác

Đây là bài khấn được biên soạn theo lời đọc của Thiên Tuấn Kiệt dùng để khấn trong các dịp lễ cúng lớn hay nhỏ. Bài khấn liệt kê đầy đủ danh xưng theo thứ tự Cha, Mẹ, các chư Phật, Bồ Tát, chư Thiên Chư Tiên Chư Thánh Chư Thần,…nhằm tạo sự trang nghiêm và đầy đủ ý nghĩa trong buổi lễ:

Hôm Nay, ngày Tháng Năm
Con Tên …

Chí Thành Cầu Khấn xin cho toàn cõi chúng sanh năm nay được mưa thuận gió hòa nhà nhà an vui mạnh khỏe hạnh phúc vạn sự kiết tường. Cảm ứng chứng minh lòng thành con trẻ

 • Nam Mô Nhất Thiên Thiên Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế
 • Nam Mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Mẹ Đại Thánh Mẫu
 • Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 • Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát
 • Nam Mô Đức Chúa Jesus Đức Mẹ Maria cùng 12 Tông Đồ và chư Thánh
 • Nam Mô Thập Phương Vô Lượng Phật – Khắp các cõi hư không thế giới
 • Nam Mô Thập Phương Vô lượng bồ tát – Khắp các cõi hư không thế giới
 • Nam Mô Thập Phương vô lượng chư Thiên Chư Tiên Chư Thánh,Chư Thần tám hướng mười hai phương trời
 • Nam Mô Tây Phương cực lạc thế giới Đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật
 • Nam mô Di Lạc Vương Phú Quí Phật

Đệ tử chúng con nguyện:

 • Nhất nguyện: cầu Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Di Lạc Phật Vương Phù Hộ phổ độ chúng sanh.
 • Nhị nguyện: Cầu Cửu Huyền Thất Tổ được tịnh độ siêu thăng.
 • Tam nguyện: cầu Phụ Mẫu tại đường Răng Long Phước Thọ.
 • Tứ nguyện: cầu Vạn Dân Bá Tánh, An Cư Lạc Nghiệp, Thế Giới Quốc Thái Dân An.
 • Ngũ nguyện: cầu Phật Tổ, Phật Thầy, 5 Mẹ Ngũ Hành, ông vua bà chúa, trăm quan cựu thần, chư vị Thánh Thần, Sơn Thần, Thổ Thần, Thổ Địa, 5 non, 7 núi, 12 phương, cảm ứng chứng minh.

Đệ tử chúng con nguyện: thập phương thường trú Tam Bảo, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, từ bi gia hộ chúng con, bồ đề tâm kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, cùng pháp giới chúng sanh, một thời đồng chứng vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.