Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương: Vị hộ thần phương bắc

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương: Vị hộ thần phương bắc

Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương là vị chủ soái của tứ đại thiên vương, hộ vệ phương Bắc.

Là người “nghe tất cả mọi điều trong quốc độ”, người luôn luôn lắng nghe, thông hiểu Phật Pháp.

Ngài cầm cây dù như biểu tượng để bảo vệ tâm trí của người thiện nhân.

Bắc Phương đa văn thiên vương là vị bảo vệ cho thế giới, được thờ cúng như hộ pháp và vị ban tài lộc.

Ông sống ở Bắc Phương, ở phần thấp dốc núi Meru ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, nơi ông được theo hầu bởi Dạ Xoa và Kiền Thát Bà. Ông cũng là vua của loài Dạ Xoa.

Dạ Xoa: Một loài thường là vô hại, nhưng đôi khi trở nên phá phách hoặc hung hăng bảo vệ các tài nguyên tự nhiên ẩn giấu trong lòng đất hay cội cây.

Kiền Thát Bà: Loài hiền lành, nửa người nửa chim, được biết là Kinnara ( Nam) và Kinnari (nữ), được tin là đến từ dãy Hy Mã Lạp Sơn, thường trông chừng và giúp đỡ con người khi họ gặp nguy hiểm

– Là vị chủ soái của hộ pháp bốn phương ( tứ đại thiên vương). Bắc Phương đa văn thiên vương, cũng giống các vị kia,  phát thệ sẽ hộ pháp trước mặt đức Phật Thích Ca.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.