5 Loại Người Nào Khó Chuyển Tâm?

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

5 Loại Người Nào Khó Chuyển Tâm?

Thiên Tâm Đạo là nơi cứu khổ, độ thoát chúng sanh không bỏ một ai, ban trải tình thương yêu khắp nhơn loài, không hề muốn thấy một ai khổ trần. Trong thời kỳ mạt pháp, giá trị đạo đức và tâm linh của chúng sinh suy thoái, chủ nghĩa vật chất được đề cao, tôn giáo không còn theo đúng chánh pháp. Mỗi chúng ta, đặc biệt là những người trí thức, người giàu, con chiên, Phật tử, thành phần đen tối trong xã hội… cần chịu trách nhiệm thay đổi tư duy cho chính mình, cho chính xã hội chung quanh mình. Hãy là một thế hệ cách mạng, thắp lên ngọn đuốc sáng của trí tuệ, mở đường hướng đến những chân lý tối thượng lưu truyền nghìn năm…

  (Thể theo lời giảng của Thiên Tuấn Kiệt)

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.