Giới Thiệu Thiên Tâm

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Giới Thiệu Thiên Tâm

Đỉnh Thiên Long Sơn

Đạo Thiên Tâm là Đạo Trời Pháp Phật của thiên niên kỷ mới, hợp với lòng người, hợp với sơn hà đại địa, và hợp với Trời. Đạo Thiên Tâm ban trải tình yêu thương và tâm từ bi đến khắp tất cả hữu tình chúng sinh, giúp đỡ và độ thoát muôn loài.

Tất cả các sự vật hiện tượng đều liên tục biến chuyển đổi thay, thực tại không bao giờ tĩnh mà luôn luôn động, và không gì có thể kéo dài và trường tồn mãi mãi. Không chỉ một thế giới ta sống đang vận hành mà có vô số vũ trụ đang chuyển động, các sinh vật trong hằng sa cõi đang liên tục sanh diệt, hoa lá đang khoe muôn sắc muôn màu rồi cùng tàn héo, văn minh, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của nhân loại theo thời gian cũng trải qua hưng thịnh, tàn phai không bao giờ ngừng nghỉ.

 Đức Phật Thích Ca đã nhận ra định luật Vô Thường của mọi hiện tượng, hoàn cảnh như vậy nên Ngài đã ứng hiện vô số hóa thân vào muôn cõi độ sanh.

Trên nguyên lý đó, đạo Thiên Tâm ra đời theo thiên ý của “Cha Mẹ” để cứu độ nhân loại, cho toàn bộ các sắc dân trên thế giới tự nhập môn, dùng pháp Phật biết được nhân quả, để các quốc gia đoàn kết với nhau, thế giới hòa bình, phát triển khoa học, du hành sang không gian khác, mở ra thời đại hoàng kim cho nhân loại và thống nhất các đạo phái khác nhau.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.