Thiền Theo Phương Pháp Của Thiên Tuấn Kiệt

Trước khi đi ngủ, bạn ngồi ngay, cột sống lưng thẳng đứng, tay phải đặt trên tay trái, mắt nhắm lại, quán tưởng mắt thứ 3 ngay giữa trán nhìn … Continue reading Thiền Theo Phương Pháp Của Thiên Tuấn Kiệt