Tiểu Sử Thiên Tuấn Kiệt

Thiên Tuấn Kiệt sinh năm 1967 tại Kiên Giang, Việt Nam. Ông lớn lên trong một gia đình trung lưu chuyên giao dịch thương mại về công nghệ gỗ. Thiên Tuấn … Continue reading Tiểu Sử Thiên Tuấn Kiệt