Bước đầu học Phật

Vô Năng Thắng

Đăng lúc: 20:35 PM 21/01/2023 0   276

Cùng Chủ Đề

Đức Phật và Phật Pháp - Đản Sanh đến Xuất Gia
Namo tassa Bhagavato Arahato Samma-SambuddhassaCon xin thành kính đảnh lễ...
Nguyên Nhân và Sự Suy Thoái của Phật giáo Ấn độ
NGUYÊN NHÂN VÀ SỰ SUY THOÁI CỦA PHẬT GIÁO ẤN ĐỘSau khi Đức Phật...
Tuổi Trẻ với Vấn Đề Giải Thoát
Tuổi trẻ với vấn đề giải thoátÐã lâu, đa số thanh niên quan...

Phật tử đến chùa đã quen dần với hình ảnh Đức Phật Di Lặc có sáu chú điệu lục tặc 

Sáu chú: phía trước 5 chú và 1 chú thứ sáu ẩn trong tâm không thấy, rất tinh nghịch, phá phách và dại dột.

Tên của sáu điệu theo thứ tự là Nhãn Thức (cái biết phân biệt nơi thần kinh mắt), Nhĩ Thức (cái biết phân biệt nơi thần kinh tai), Tỵ Thức (cái biết phân biệt nơi thần kinh mũi), Thiệt Thức (cái biết phân biệt nơi thần kinh lưỡi), Thân Thức (cái biết phân biệt nơi thần kinh thân) và Ý Thức (cái biết phân biệt nơi thần kinh não).

Chú điệu Ý Thức bé nhất và suốt ngày ở trong nhà tối. Chú không tiếp xúc bên ngoài, nhưng lại là đầu não ông vua chỉ huy năm chú kia ngoáy tai, thọc loét, phá lỗ rún ông Phật bụng phệ.  Năm chú (cái biết phân biệt nơi con mắt, cái tai, lỗ mũi, cái lưỡi và tấm thân) này là những tay sai trung thành luôn ngó ra ngoài náo động lăng xăng, không định tĩnh, làm ác, hại người, phạm giới sát sanh, trộm cắp, nói láo, uống rượu… khiến tâm vương Ý Thức bên trong bị ảnh ưởng cứ thăng trầm lên xuống với những khổ vui, hờn giận, ham thích, uất ức, sầu não... đủ các thứ tâm sở kết màn vô minh. Hết ngày này trôi qua, ngày khác lại đến, các chú cứ vỡn vơ trong vô minh dại dột nông cạn của những trẻ con. Câu chuyện đơn giản chỉ tượng hình như vậy, nhưng ý nghĩa rất thâm sâu có khi cả đời chưa thực hiện được hai chữ “chánh niệm”.

Chúng ta mỗi người đang nuôi sáu chú giặc này và nhận chúng làm mình, nên cứ lao xao, mất chánh niệm và không nhận được chân tướng ổn định hạnh phúc của tâm mình.

Một hình ảnh ngược lại, Đức Phật Di Lặc vẫn cứ cười tự tại 24 giờ trên 24 giờ, không bị xoay chuyển bởi những chọc phá của sáu tên giặc. bởi lẽ ngài đạt được chánh niệm, đạt được chủ quyền, cho nên ngài có tên là A Dật Đa (Vô Năng Thắng) không có chú giặc nào vượt qua ngài, ngài là vô địch tướng quân, toàn thắng vô minh, nên cứ cười an vui hoài, tiếng Anh gọi ngài là Laughing Buddha (ông Phật Cười).

Chánh niệm tỉnh giác nơi thân miệng ý, tự tại với sáu trần như Đức Phật Di Lặc là con đường duy nhất đưa đến giác ngộ giải thoát. Đạo Phật là đạo của tâm. Ai luyện tâm, làm chủ thân miệng ý, không phá phách như sáu chú giặc thì sẽ thành Vô Năng Thắng Di Lặc. 

Ý kiến bạn đọc (0)