SẤM TRUYỀN - PHẬT THẦY TÂY AN

THI VĂN GIÁO LÝ - SẤM GIẢNG - PGHH SẤM TRUYỀN - PHẬT THẦY TÂY ANNhư chúng ta vừa thấy, Đức Phật Thầy Tây An, Giáo tổ tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương, tên thật là Đoàn Minh Huyên, đản sanh vào giờ nhọ, ngày rằm tháng mười năm Đinh...