Sấm Đức Thầy - ứng đúng 2018 -2019

Phiêu phiêu mây bạc trắng loàẤy là tại lệnh Ngọc toà sai taXuống trần thấy chúng thiết thaGì đâu sấp đến hàng hà lụy rơiQua năm Tuất Hợi phật trời định phânChừng nào mới được thảnh thơiCông đồng hạch định sơn hàNước...