Truyện ngụ ngôn "Bốn con rắn"

Truyện ngụ ngôn "Bốn con rắn"Một ông Vua kia có nuôi bốn con rắn độc. Con thứ nhất tên "Rắn mỏ cây" (Kattha mukha) vì có cái mỏ cứng như cây, mổ đau lại có nọc độc. Rắn thứ nhì tên "Rắn mỏ thúi" (Puti Mukha) vì mỗi lần cắn ai...

Lương thiện khó hơn thông minh

"Một vị sư lên rừng hái củi, trên đường về gặp 1 cậu bé đang chơi đùa, hái hoa bắt bướm. Vị sư đến gần hỏi:- Trên tay con cầm gì thế ?Thằng bé láu cá:Đố sư biết đó, nhưng nói sai phải mất cho con bó củi nhe ?- Một con...

Từ khổ đau tới giải thoát

Bài này ghi về một số vị Thánh Ni thường được nhắc tới trong kho tàng Kinh tạng Pali, cụ thể tổng hợp từ Therigatha, các sách “Psalms Of The Sisters” của dịch giả Mrs. Rhys Davids, “Inspiration from Enlightened Nuns” của dịch giả Susan...