Kinh Phật Giáo

Trung Bộ Kinh - Majjhima Nikaya - Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Đăng lúc: 23:49 PM 02/04/2018 0   2114

Cùng Chủ Đề

Kinh Trung Bộ
Như vầy tôi nghe.Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong...
Kinh Pháp Môn Căn Bản
Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya1. Kinh Pháp Môn Căn Bản(Mùlapariyàya...
Pháp Cú - THE TWIN VERSES - PHẨM SONG YẾU
Xem Phẩm Kế: Tinh CầnThi kệ Pháp Cú - Dhammapada Pali - Anh (Narada) -...

Ý kiến bạn đọc (0)