Thánh Ngôn Đàn Cơ Bút Điển

Trạng Trình Thi Bút - 2018

Đăng lúc: 20:23 PM 08/03/2018 0   2383

Cùng Chủ Đề

BÀI HIỆU TRIỆU ÐOÀN KẾT CỦA ÐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
BÀI HIỆU-TRIỆU ÐOÀN-KẾT CỦA ÐỨC NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ * * * *...
THÁNH NGÔN của ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU
THÁNH NGÔN của ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU  Đàn cơ  DIÊU TRÌ ...
Bút Điển Mẹ Diêu Trì
Đêm mùng 1- Giêng- Bính Tý (1938). DIÊU TRÌ KIM MẪU ...

Trạng Trình Thi Bút

2018


Tam Giáo dứt số Màn Ba
Đổi qua Thánh Đức Thiên Hà tu tim
Không còn chồn khỉ da chim
Mà tu Chánh Pháp thượng tim là Trời.

Thay da lông lớp thế người
Đổi kỳ Ngươn Hạ qua đời Thượng Ngươn
Thích Ca nhập diệt Tây Phương
Di Lạc tái tạo tân ngươn tân Trời.

Ky Tô nhập diệt ba ngôi
Di Lạc tân Chúa, Đạo Trời tân ngươn
Nhân Hoàng nhập diệt Địa Đường
Di Lạc tân chánh Thượng Vương Thiên Triều.

Đời thay qua thuở đời Nghiêu
Địa thay qua thuở Tiên Triều Thiên Thai
Năm Châu huyết thổ thay hài
Sáu kinh đổi đài thành đạo lục thông.

Thay Phật Thích Ca thiền tông
Qua Phật Di Lạc Thái Công Chân Truyền
Di Đà tịch diệt kinh truyền
Di Lạc tân phổ tái Thiên lập đời.

Cũ bị lão hoá già rồi
Tân ra phổ độ kịp thời Hoàng Kim
Nhà Phật, Trời đến thay tim
Nhà Đạo Di Lạc tái tim của Trời.

Kỷ Nguyên Di Lạc ra đời
Thượng Ngươn Giáo Chủ tân Trời, tân kim
Tam Giáo ngũ khí lục Tiên
Nhất thống Chân Truyền Tam Giới Ngũ Chi.

Trời giao Di Lạc tân quy
Đại Thừa Cửu Chuyển Tam Kỳ một ngôi
Đạo về Tạo Hoá một Trời
Pháp về Di Lạc một ngôi tân thiền.

Truyền qua Tam Thập Lục Thiên
Vô hình và hữu chung thuyền Quốc Gia
Hư Vô cho tới Thiên Hà
Màn Ba Đinh Dậu đổi qua tân Trời.

Mậu Tuất chó tru đi mời
Mời tân Giáo Chủ lập đời tân khoa
Thiên Cơ Trời mọc Trăng tà
Cần chi bàn cãi đạo già đạo non.

Không thưởng cho cũng yêu con
Nhà mà không đạo sinh tồn được sao
Chó tru lòng thức tim bào
Nhìn gà nó đá gà nào ấp yên.

Quân tử trực ngộ nhìn tim
Thấy xa để biết trái tim Hoàn Cầu
Đừng tranh Gà Phụng da Trâu
Mà quy y Đạo của Trời để minh.

Huỳnh Đình học đắc Tâm Kinh
Da lông tôn giáo chính mình phải qua
Tân đời là tấn Long Hoa
Thật Rồng không có theo ma thời kỳ.

Cá kia muốn đắc Rồng thi
Đạo không chịu luyện khó đi đến cùng
Gà và Phụng khác cửa Công
Tu đừng nhìn các bộ lông bên ngoài.

Phải tu trí lược thang mây
Phụng bay Phụng múa tới ngày kỳ quan
Hư Vô tâm đắc bạc bàn
Không giờ rỗi rảnh thủ thang thế phàm.

Thần Tiên nhiều việc để làm
Thời gian không đủ kinh bang Đại Thừa
Nên không còn nghĩ nắng mưa
Cũng không yến ẩm mất giờ luyện công.

Nếu ai đã ngộ kỳ lòng
Tự lòng mới biết ở trong tư nghì
Sự tu kết quả thành trì
Chờ không tu lại cũ xì xe hư.

Ý kiến bạn đọc (0)