Nga tuyên bố bất ngờ về hạt nhân Triều Tiên

Việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên trước năm 2021 là khó có thể xảy ra, và để hoàn thành quá trình này cần có sự đảm bảo của cộng đồng quốc tế, Oleg Morozov, thành viên Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng Liên...