Đức Phật Và Những Di Huấn Sau Cùng

 “Này ! Các người phải tự thắp đuốc lên mà đi ! Các người hãy lấy Pháp của ta làm đuốc! Hãy theo Pháp của ta mà tự giải thoát ! Đừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự

Sinh Diệt

- Nếu biết rằng mọi chuyện đều đổi thay thì bạn còn băn khoăn thắc mắc, suy nghĩ mông lung gì nữa! Bất kỳ chuyện gì xảy ra bạn chỉ cần tự nhủ: “À, lại một chuyện nữa!”. Vậy thôi.“Tất cả những gì theo duyên khởi...

Tìm Phật Nơi Đâu?

Phật không ở nơi PhápPhật không ở nơi TăngPhật ở chốn lục cănPhật ở nơi phiền nãoNgười lên non tìm ĐạoNgười lên chùa tụng KinhKhông ai đi tìm mìnhLàm sao tìm thấy...

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn: “Nhược hữu trung lưu chi sĩ, vị năng đốn siêu, thả ư giáo pháp lưu tâm, ôn tầm bối diệp, tinh sưu nghĩa lý truyền xướng phu dương, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Thời quang diệc bất hư khí, tất...

CÓ TÀI SẢN LỚN - Tương Ưng Bộ V

CÓ TÀI SẢN LỚNMột thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, dạy các Tỷ kheo: Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ kheo, vị Thánh đệ tử được gọi là giàu, rất giàu, có tài sản lớn, có danh xưng lớn. Thế nào là...

Hãy nương tưa chính mình

"Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình; hãy tự mình y tựa chính mình, chớ y tựa gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác". "Này Ananda, những ai, sau khi Ta diệt...

Kinh Tăng nhất A-hàm, tập II, phẩm Tứ đế

“Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc.Bấy giờ trưởng giả Cấp Cô Độc đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy rồi ngồi một bên. Thế Tôn hỏi trưởng giả: - Thế nào trưởng giả, trong nhà ông cũng thường bố...

CỘI PHƯỚC - KINH TĂNG CHI BỘ I

Một thời, Thế Tôn trú tại Gomagga, trong khu rừng Simsapà, dạy các Tỷ kheo: Do sự có mặt của ba pháp, này các Tỷ kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Thế nào là ba ? Do sự có mặt cả lòng tin, này các Tỷ kheo, một...

Giờ lành

Trong kinh tụng Pāli có đoạn: “Sunakkhataṃ sumaṅgalaṃ supabhātaṃ suhuṭṭhitaṃ, sukhno ca suyiṭṭaṃ brahmacārisu. Padakkhinaṃ kāyakammaṃ vācākammaṃ padakkhinaṃ padakkhinaṃ manokammaṃ paṇidhī te padakkhinā...” Có nghĩa là: Giờ nào (chúng...