Tiểu Sử Thiên Tuấn Kiệt

Thiên Tuấn Kiệt sinh năm 1967 tại Kiên Giang, Việt Nam. Ông lớn lên trong một gia đình trung lưu chuyên giao dịch thương mại về công nghệ gỗ.Thiên Tuấn Kiệt rời Việt Nam năm 1979. Sau đó ông định cư

Kính Thiên Khai Đạo Thiên Tâm 2017

Bố Cáo Đại Chúng Khai Đạo Thiên TâmĐạo Trời Pháp Phật của thế kỷ được Ngô Tuấn Kiệt, Thái Tử Thiên Hoàng thành lập đầu năm Đinh Dậu, 2017. Đây là thánh ý của đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, cùng Đức Đại Thánh Mẫu (Phật...