Sấm Giảng Khuyến Thiện Trọn Bộ

Sấm Giảng Khuyến Thiện Trọn BộMời xem video ở trênTRANG 1Hạ ngươn nay đã hết đời,Phong ba biến chuyển đổi dời gia cang.Năm Mèo Kỹ Mão rõ ràng,Khắp trong trần hạ nhộn nhàng xiết chi.Ngồi buồn