Thiền tâm

Thõng tay buông những lụy phiềnChậm sâu hơi thở trên triền trầm luânLắng lòng trong giọt tham sânLà khi thiền vị đã gần nơi

TỔ HUỆ NĂNG 638 - 713

Chỗ sở ngộ của Tổ Huệ Năng là do nghe kinh Kim Cang Bát-nhã.Sau khi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cho vào thất và nghe giảng kinh Kim Cang đến đoạn Tôn giả Tu-bồ-đề hỏi: "Khi phát tâm cầu vô thượng chánh giác, làm sao an trụ tâm?" Phật...

TỔ HUỆ KHẢ 494 - 601

Sau khi ngài Huệ Khả được Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma) nhận làm đệ tử mà lòng vẫn còn thao thức, tại sao tâm mãi lăng xăng trong lúc ngồi thiền. Một hôm đến trước Tổ, Ngài bạch: "Bạch Hòa thượng, tâm con chẳng an, xin Hòa...

Gió động hay Phướn động?

Gió động hay Phướn động?Sau khi được truyền y bát, Lục Tổ Huệ Năng ẩn cư trong nhóm thợ săn mười mấy năm. Đến lúc cơ duyên chín muồi ngài mới ra thế gian giáo hóa.Một hôm, đến chùa Pháp tánh, thấy hai vị tăng mặt mày đỏ...

NƯỚC MẮT THIỀN SƯ.

NƯỚC MẮT THIỀN SƯ. Một hôm, thiền sư Không Dã ra ngoài hoằng pháp, đi qua con đường núi đột nhiên gặp đám giặc cướp, tay cầm gươm đao đòi tiền mãi lộ. Thiền sư thấy chúng bất giác rơi lệ. Bọn cướp thấy sư khóc, cười...

TỘI CỦA AI?

TỘI CỦA AI? Có một vị cư sĩ đi tản bộ bên bờ sông, thấy một thuyền phu đẩy chiếc thuyền trên bãi xuống nước, chuẩn bị chở khách qua sông. Lúc ấy có một thiền sư đi qua, cư sĩ bèn bước tới hỏi : - Thưa thiền sư, vừa...

Vạn Pháp Do Tâm Tạo

Có một vị Pháp sư ở xứ Triều Tiên qua Trung Hoa tham học, một hôm trên đường đi, do trời tối và mệt, Ngài nghỉ tại một ngôi miếu hoang. Vì mệt và khát nước nên Ngài ra bờ suối uống nước, cảm thấy rất dễ chịu. Sáng hôm...

Hướng dẫn hành Thiền Minh Sát - Thiền sư U Silananda

Hướng Dẫn Hành Thiền Muốn hành thiền, trước tiên bạn phải tìm một nơi thích hợp để giúp cho việc hành thiền của bạn được tốt đẹp. Nơi thích hợp là nơi yên tịnh. Bạn có thể tìm được nơi yên tịnh trong thiên nhiên....

Vipassanà, Thiền Minh Sát Tuệ

Vipassanà, Thiền Minh Sát TuệS.N. GoenkaChân nghĩa của Thiền VipassanàTrong ngôn ngữ Pali, Vipassanà có nghĩa là "tuệ" (insight). Ðây là tinh yếu của giáo pháp đức Phật, là sự chứng nghiệm các chân lý mà Ngài đã thuyết giảng. Nhờ Thiền...