Thiền tâm

Thõng tay buông những lụy phiềnChậm sâu hơi thở trên triền trầm luânLắng lòng trong giọt tham sânLà khi thiền vị đã gần nơi

HOÀNG BÁ THIỀN SƯ - TRUYỀN TÂM PHÁP YẾU

Hỏi : - Thế nào là Phật? Sư nói : - Tâm ngươi là Phật, Phật tức là tâm. Tâm với Phật chẳng khác nên nói tức tâm tức Phật. Nếu lìa nơi tâm thì chẳng có Phật nào khác. Hỏi : - Nếu tự tâm là Phật, Tổ Sư từ Ấn Độ...

TÂM VÔ TÂM TỨC PHẬT

TÂM VÔ TÂM TỨC PHẬTTâm ông là Phật, Phật tức là Tâm. Tâm và Phật không khác, cho nên nói "tức tâm là Phật". Nếu xa rời tâm thì không có Phật nào khác.Chư Phật với tất cả chúng sanh chỉ là một tâm, chẳng có pháp khác. Tâm này...

TỔ HUỆ NĂNG 638 - 713

Chỗ sở ngộ của Tổ Huệ Năng là do nghe kinh Kim Cang Bát-nhã.Sau khi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cho vào thất và nghe giảng kinh Kim Cang đến đoạn Tôn giả Tu-bồ-đề hỏi: "Khi phát tâm cầu vô thượng chánh giác, làm sao an trụ tâm?" Phật...

TỔ HUỆ KHẢ 494 - 601

Sau khi ngài Huệ Khả được Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma) nhận làm đệ tử mà lòng vẫn còn thao thức, tại sao tâm mãi lăng xăng trong lúc ngồi thiền. Một hôm đến trước Tổ, Ngài bạch: "Bạch Hòa thượng, tâm con chẳng an, xin Hòa...

Mã Tổ

"Tinh cần giữa phóng dậtTỉnh thức giữa ngủ mêNgười trí như tuấn mãBỏ xa con ngựa hèn."- Pháp Cú -Đề cập đến lịch sử Thiền tông thì không thể không nhắc đến một vị Tổ họ Mã, theo dòng truyền thừa ngài là Tổ thứ ba...

Gió động hay Phướn động?

Gió động hay Phướn động?Sau khi được truyền y bát, Lục Tổ Huệ Năng ẩn cư trong nhóm thợ săn mười mấy năm. Đến lúc cơ duyên chín muồi ngài mới ra thế gian giáo hóa.Một hôm, đến chùa Pháp tánh, thấy hai vị tăng mặt mày đỏ...

NƯỚC MẮT THIỀN SƯ.

NƯỚC MẮT THIỀN SƯ. Một hôm, thiền sư Không Dã ra ngoài hoằng pháp, đi qua con đường núi đột nhiên gặp đám giặc cướp, tay cầm gươm đao đòi tiền mãi lộ. Thiền sư thấy chúng bất giác rơi lệ. Bọn cướp thấy sư khóc, cười...

TỘI CỦA AI?

TỘI CỦA AI? Có một vị cư sĩ đi tản bộ bên bờ sông, thấy một thuyền phu đẩy chiếc thuyền trên bãi xuống nước, chuẩn bị chở khách qua sông. Lúc ấy có một thiền sư đi qua, cư sĩ bèn bước tới hỏi : - Thưa thiền sư, vừa...

Vạn Pháp Do Tâm Tạo

Có một vị Pháp sư ở xứ Triều Tiên qua Trung Hoa tham học, một hôm trên đường đi, do trời tối và mệt, Ngài nghỉ tại một ngôi miếu hoang. Vì mệt và khát nước nên Ngài ra bờ suối uống nước, cảm thấy rất dễ chịu. Sáng hôm...