Tứ Đại Thiên Vương Hộ Pháp Thần

Tứ Đại Thiên vương là bốn vị Thiên thần thuộc bộ Nhị Thập Thiên ở tầng thứ nhất của dục giới Ta Bà, còn xưng là Hộ Thế Thiên Vương.Trong thế giới quan của Phật Giáo, Tu Di sơn, giữa núi Tu di có bốn ngọn núi là nơi cư trú...

Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

Các Diêm Quân đã cân nhắc hết lần này đến lần khác, cuối cùng chọn ra bốn loại người mà địa ngục không thể thu giữ lại được, nghiêm trọng nhất đó là loại người gây tai họa cho dân chúng …Quỷ dưới địa ngục ăn...