CƠ BÚT CỦA CÔNG CHÚA LIỄU HẠNH

CƠ BÚT CỦA CÔNG CHÚA LIỄU HẠNH1.Hoành sơn một dải ra vào,Cuốc kêu vọng đế, cáo gào giả vương.Cung trăng đã sẵn trời dươngGiang sơn lại mở một trường xuân thu.(1)5. Tên đâu ba mũi phục thù,(2)Khen cho Khắc Dụng bày trò cho...

Feb/04/2016 - Đàn Cơ HỘI LONG HOA

Feb/04/2016: Đàn Cơ HỘI LONG HOABạch Y đáo gót cõi ta bà,Sĩ nhơn hồn chiếc niệm Di Đà,Tiên phong chỉnh đốn Long Hoa Hội,Sanh lòng từ niệm tiếp điển Bà.Bạch Y trở lại lập Long HoaHạc Tiên nghinh đón tiếp điển BàĐồng tử báo Đàn...