Thiền Tông

Tâm Kinh

Đăng lúc: 01:29 AM 19/04/2019 0   55

Cùng Chủ Đề

Thiền Chánh Niệm (Mindfulness meditation)
Thiền Chánh Niệm (Mindfulness meditation)Khoa học gia Jon Kabat-Zinn cho...
Phật Giáo
Phật Giáo

Chiều lên chùa núi trầm tư
Chim chao biếc lá hát ru cuộc đời
Sáng về thăm rẫy bên đồi
Thấy nghe vô niệm, ngộ lời Tâm Kinh

Ý kiến bạn đọc (0)