Cổ Học Tinh Hoa

Tâm

Đăng lúc: 01:01 AM 01/05/2022 0   675

Cùng Chủ Đề

Thà Để Người Phụ Ta chớ Ta Không Phụ Người
Đạo lý của người lương thiện: Thà rằng bị lừa chứ không...
Cây Phất Trần trong Phật gia và Đạo gia
Cây phất trần trong Phật gia và Đạo gia có ý nghĩa gì ?Trong các...
Ba lần chuyển sinh của Tiên Chúa Liễu Hạnh
Ba lần chuyển sinh của Tiên Chúa Liễu Hạnh Liễu ...

Xưa nay các pháp trong đời
Tâm làm chủ tâm gọi mời mà nên
Ngày ngày thân tâm tịnh yên
Nói năng, hành động, ý hiền thiện nhân
Như hình với bóng keo sơn
Phước lạc cũng thế, theo chân quả lành.

Ý kiến bạn đọc (0)