Niệm Phật

Niệm Phật, niệm không phải niệm bằng miệng. Chữ niệm của niệm Phật không thể thêm chữ khẩu, có rất nhiều người đã thêm chữ khẩu cho nó, vậy là sai rồi, vậy là họ hoàn toàn không hiểu ý

Trong vui có khổ

Ở đâu miền giải thoát?Ở phía bên kia đời.Bây chừ ko an lạc.Chắc gì mai thảnh thơi?Đâu có đời an vui.Khi vùi trong tham muốn.Trong vui chứa ngậm ngùi.Hiểu ra chừng đã...

Pháp Hành

Ngàn năm danh lợi sống đời.Không nghe Phật pháp kiếp này uổng thay.Dù cho sống chỉ một ngày.Được hành chánh pháp quý thay kiếp...

Đạo vàng

Đạo vàng lan tỏa khắp nơiXua tan bóng tối xa rời vô minhKhổ đau như bóng với hìnhChỉ tu mới dứt hết tình trần gianMuôn loài hết sạch oán thanTheo chân đức Phật bước trên đường...

Mi Tiên vấn đáp câu hỏi 46: Niết bàn

Bộ kinh Milindapanha (Mi Tiên vấn đáp) được Phật giáo Miến Điện xếp vào Thánh điển, và Phật giáo Tích Lan đặt chung với năm bộ Nihàya để tôn thờ và phụng hành.Mi Tiên vấn đáp câu hỏi 46: Niết bàn - Thưa đại đức! Tại sao...

Mi Tiên vấn đáp câu hỏi 44: Lửa địa ngục

Bộ kinh Milindapanha (Mi Tiên vấn đáp) được Phật giáo Miến Điện xếp vào Thánh điển, và Phật giáo Tích Lan đặt chung với năm bộ Nihàya để tôn thờ và phụng hành.Mi Tiên vấn đáp câu hỏi 44: Lửa địa ngục Đức vua Mi-lan-đà lại...