Báo Oán

Thời Đức Phật, có một người cưới vợ lâu rồi mà không sinh con. Người mẹ cưới thêm cho con trai một người vợ nữa, để có con nối dõi tông đường.Không bao lâu, bà vợ sau có thai. Bà vợ trước

Niệm Phật

Niệm Phật, niệm không phải niệm bằng miệng. Chữ niệm của niệm Phật không thể thêm chữ khẩu, có rất nhiều người đã thêm chữ khẩu cho nó, vậy là sai rồi, vậy là họ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của niệm Phật. Niệm Phật...

Tổ Huệ Khả

Sau khi ngài Huệ Khả được Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma) nhận làm đệ tử mà lòng vẫn còn thao thức, tại sao tâm mãi lăng xăng trong lúc ngồi thiền. Một hôm đến trước Tổ, Ngài bạch: "Bạch Hòa thượng, tâm con chẳng an, xin Hòa...

Kệ về lẽ vô thường - Trần nhân Tông

Nắng tắt, hết ngày lại đến đêm.Đã tối, đường đời càng tối thêm.Nhà mình đèn có mà không thắp,Lại nhờ ánh sáng của nhà bên.Sau núi mặt trời chưa kịp lặn.Bên hồ trăng sáng đã nhô lên.Sống chết luân hoàn, đời đã...

Vô Thường

"Nếu cơ thể này thực sự là của ta thì nó sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Khi ta nói: "Không được già!" hay "Ta cấm mày không được đau!", nó có nghe lời ta không? Không! Nó chẳng đếm xỉa gì đến ý kiến của ta cả. Chúng ta chỉ là...

30 Phút thiền tập mỗi ngày

Chỉ cần khoảng 30 phút thiền tập mỗi ngày liên tục trong thời gian 2 tuần lễ cũng có thể quan sát thấy những thay đổi tích cực đối với não bộ Các nghiên cứu thực hiện trên đối tượng trẻ sinh đôi cho thấy chỉ có khoảng 25%...